Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Druga stopnja

 

Drugostopenjski oziroma magistrski študij obsega tri programe: enopredmetnega, dvopredmetnega in dvopredmetnega pedagoškega. Vsi trije trajajo 2 leti.

Dvopredmetni nepedagoški program primerjalne književnosti in literarne teorije je mogoč samo v kombinaciji s kakim drugim nepedagoškim študijskim programom, dvopredmetni pedagoški pa samo v kombinaciji s kakim drugim pedagoškim.

Vsi trije programi posredujejo natančnejša znanja s področij primerjalne književnosti, zgodovine svetovne književnosti, slovenske književnosti v evropskem oziroma svetovnem literarnem kontekstu in literarne teorije. Ta znanja nadgrajujejo s poglobljeno obravnavo razmerij med literaturo in kulturo ter uvajajo v raziskovanje naštetih področij z metodologijo literarne vede, ki sledi aktualnim raziskovalnim smernicam v literarni vedi in humanistiki. Po drugi strani odpirajo tudi vpogled v temelje literarnega prevajanja in ustvarjanja izvirnih literarnih besedil.

Priprava magistrskega dela v 4. semestru študija pod mentorjevim vodstvom pomeni prehod k sklepni individualnejši obliki študija.  

 

Razlike med programi

Oba nepedagoška programa ob možnostih za iskanje poklica, naštetih v splošnem opisu študijskih programov primerjalne književnosti in literarne teorije (gl. Študij), odpirata še nekatere druge. Usposabljata za organiziranje domačih in mednarodnih dogodkov s kulturno-literarnimi vsebinami ter za pisanje literarne kritike in publicistike. Poleg tega študentom dajeta podlago za samostojno znanstvenoraziskovalno delo.

Pedagoški študijski program (v kombinaciji s kakim drugim pedagoškim študijskim programom) prek skupnega pedagoškega modula, ki posreduje temeljna znanja iz psihologije za učitelje, didaktike in pedagogike, študentom omogoča, da postanejo učitelji književnosti v osnovnih in srednjih šolah. Prek specialnega pedagoškega modula, ki obsega tudi ustvarjalno pisanje, pa jih usposablja tudi za pedagoško delo na področju literarne kulture, torej za učitelje kreativnega pisanja oziroma voditelje pisateljskih delavnic ter bralnih in literarnih krožkov.

 

Vpis

Razpis za vpis v vse tri magistrske študijske programe je objavljen januarja v posebni publikaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Informativni dan, na katerem je mogoče dobiti konkretnejše informacije o študiju, je junija, podatki o potrebni vpisni dokumentaciji in vpisni obrazci pa so dostopni v Visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma na spletni strani Univerze v Ljubljani. Informacije na Filozofski fakulteti posreduje tudi Referat za magistrski študij (, soba 1 v pritličju).

 

Za natančnejši opis vseh treh študijskih programov in njihove predmetnike ter za vpis in vpisne pogoje gl. povezave:

Drugostopenjski magistrski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetni

Drugostopenjski magistrski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetni

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija