Back to top

Vpis in članstvo

Redni, izredni in podiplomski študenti postanejo člani ob vsakoletnem vpisu, drugi uporabniki se včlanijo in poravnajo članarino po veljavnem ceniku v oddelčnih knjižnicah. Študenti UL z veljavnim statusom študenta se lahko v knjižnico prvič včlanijo tudi brez obiska knjižnice preko spletnega vpisa s študentsko identiteto za študente UL. Ob vpisu je potrebno izpolniti pristopno izjavo, s katero se član zavezuje, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom OHK FF.

Študentska izkaznica UL velja kot enotna knjižnična izkaznica za vse knjižnice UL, NUK in CTK.    

 

Izposoja in podaljševanje

Večino knjižnega gradiva izposojamo na dom.  Po izteku izposojevalnega roka mora uporabnik gradivo vrniti ali podaljšati rok izposoje. Gradivo se praviloma lahko podaljša dvakrat, izjeme se nanašajo na konkretno publikacijo. Podaljševanje in rezervacija gradiva je možna osebno v knjižnici, preko telefona (01 241 1250) in Moje knjižnice v COBISS-u. Obvestilo o prispeli rezervirani knjigi prejmete na vaš elektronski naslov. Enkrat mesečno vsem zamudnikom pošljemo opomine. Stroške opomina in zamudnino zaračunamo po ceniku Filozofske fakultete.

 

Na dom ne izposojamo: revij (izjema so: Geografski vestnik, Acta geographica Slovenica, Dela Oddelka za geografijo FF, Geografski obzornik in Geografija v šoli), statističnega gradiva, leksikonov, enciklopedij, slovarjev, topografskih načrtov, geoloških kart, atlasov. Navedeno gradivo lahko bralci uporabljajo v oddelčni čitalnici ali fakultetni čitalnici (soba 015) in ga vrnejo v knjižnico ali knjižni nabiralnik (v pritličju).
Diplomska in magistrska dela, seminarske naloge, doktorske disertacije in arhivsko gradivo lahko bralci pregledujejo le v oddelčni čitalnici. Fotokopiranje ni dovoljeno! Gradivo je potrebno predhodno naročiti.

 

Gradivo iz skladišča

Diplomska dela in seminarske naloge starega univerzitetnega sistema se nahajajo v skladišču OHK v Zgornjih Jaršah. Gradivo je potrebno predhodno naročiti, o datumu prevzema gradiva boste obveščeni ob naročilu.

 

Medknjižnična izposoja

Člani knjižnice si lahko preko medknjižnične izposoje naročite gradivo iz drugih slovenskih knjižnic.