Back to top

 

Erasmus+ študijske izmenjave


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


Naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2020/2021

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do 2. 10. 2020 posredujete oddelčni koordinatorici ali koordinatorju (svetujemo posredovanje po e-pošti).

Prijava je možna izključno za letni semester 2020/2021.

 

  • prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je dostopen tukaj.

Prijave preko drugih oddelkov niso mogoče.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

*Merila za upravičenost v Veliki Britaniji se lahko v času trajanja razpisa zaradi izstopa VB iz EU spremenijo.

** Preverite spletne strani oddelkov za morebitne dodatne pogoje.

 

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od vključno drugega letnika 1. stopnje dalje.

Študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih

Oddelek za zgodovino

Oddelek za umetnostno zgodovino

 

Priloge: Besedilo razpisa


Časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+

 

Objavljena je časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+.


Rezultati razpisa Erasmus+ študijska izmenjava 2020/21 so objavljeni tukaj.
Neizbrani kandidati bodo prejeli sklep po navadni pošti.


Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2020/2021

 

Objavljen je Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021.

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2020/2021

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je torek 17. 12. 2019.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.

Prijave so možne samo v okviru prostih mest. Seznam je objavljen na naslednji povezavi: seznam pogodb.

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do torka 17. 12. 2019 v natisnjeni obliki oddate tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

 

-          Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).

-          Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.

-          Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih

Oddelek za geografijo

Oddelek za umetnostno zgodovino

 

 

Povezava na razpis: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/