Back to top

 

Seznam mednarodnih meduniverzitetnih pogodb in sporazumov

 

Mednarodne meduniverzitetne pogodbe in sporazumi so tisti, ki so sklenjeni na nivoju univerze in jih podpisuje rektor. 

Te pogodbe niso vezane na ERASMUS+ bilateralne sporazume.