Back to top

 

Mobilnost učnega osebja:Naknadni razpis Erasmus+ STA/STAT 2019-2020 (mobilnost učnega osebja)

Objavljen je naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA) in poučevanja z usposabljanjem (STAT).

Upravičeno obdobje porabe sredstev je od 1. 10. 2020 do najkasneje 31. 5. 2021.

Razpoložljiva sredstva (zaradi odpovedi, ki so bile posledica izbruha COVID-19) bodo predvidoma zadostovala za financiranje vseh naknadno prijavljenih mobilnosti.

Spremenjeni so razpisni pogoji za financiranje mobilnosti, tako da v tem razpisu ni več omejitve števila mobilnosti na eno osebo in števila financiranih dni mobilnosti, kot je to bilo v rednem razpisu STA/STAT 2019-20.

Na ta razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni, ki so že izvedli mobilnost v okviru rednega razpisa STA/STAT, vendar pa skupno število dni  (financiranih ali nefinanciranih) na rednem in naknadnem razpisu ne sme presegati 60 dni.

 

Rok za prijavo je torek 30. 6. 2020, zadostuje pa prijava poslana po e-pošti ter izpolnjen Excel obrazec.

 

 

Prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani Filozofski fakulteti, ki so v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno.


»Mobility for teaching assignments − STA« se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente;
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšanje znanja tujih jezikov;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

 

POSTOPEK NA UL in FF – Erasmus – Mobilnost učnega osebja (za prijavljene)

Finančna pomoč za leto 2019-2020 se omeji na 6 dni mobilnosti (vključno s potjo).

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih; distančnik EU: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Obdobje upravičenosti je od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2020, vendar se dotacija ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času vloge za dotacijo.

Med univerzama mora obstajati podpisan bilateralni sporazum (seznam po oddelkih najdete v priponki).

Možna je izvedba STA mobilnost (zahtevanih 8 ur poučevanja) in STAT mobilnost (4 ure poučevanja + 4 ure usposabljanja).

Izbrani učitelji bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STA Mobility Agreement (Sporazum o STA mobilnosti) oz. potrjen STAT Mobility Agreement (Sporazum o STAT mobilnosti).

Na podlagi ustrezno oddane prijave bomo učitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju.

 

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov) bodo učitelji dolžni poslati po pošti najkasneje v 14 dneh po zaključku mobilnosti.

Po vrnitvi oddajte v Mednarodno pisarno naslednje dokumente:

 

 

Mednarodna pisarna uredi zahtevek na UL za refundacijo. Ko je potni nalog na FF obračunan je znesek nakazan na vaš transakcijski račun.

Več informacij in dokumente najdete na: http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/