Back to top

 

Seznam mednarodnih medfakultetnih pogodb in sporazumov

 

Mednarodne medfakultetne pogodbe in sporazumi so tisti, ki so sklenjeni na nivoju posamezne članice (akademije/fakultete) in jih podpisujejo dekanje oz. dekani posameznih fakultet. Te pogodbe niso vezane na ERASMUS+ bilateralne sporazume.