Back to top

Seznam programov in projektov v letu 2015

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

 

Domači projekti 2015

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.15-31.12.18

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. S. Jelenc Krašovec

01.01.13-31.12.15

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. R. Kuhar

01.01.15-31.12.18

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.14-31.12.18

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.15-31.12.18

122447/
6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Ožbot

01.01.14-31.12.16

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.13-31.12.16

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.14-31.12.18

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. M. Budja

01.01.14-31.12.17

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.14-31.12.18

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.13-31.12.16

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.15-31.12.18

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0282

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

dr. M. Kos Zabel (Katja Mahnič)

01.01.13-31.12.17

122459/
6255

Narodni muzej (N), IJS

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J7-5553

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.08.13-31.07.16

122458/
6532

UKC

J6-5558

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

dr. B. Jezernik

01.08.13-30.09.16

122444/
6533

ZRC SAZU

J6-5557

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije

dr. R. Muršič

01.08.13-30.09.16

122444/
6534

ZRC SAZU

J6-6834

Ženske in prva svetovna vojna

dr. M. Verginella

01.07.14-30.06.17

122450/
6542

ZRC SAZU

J7-6856

Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija

dr. M. Dolar

01.07.14-30.06.17

122454/
6546

EF, ZRC SAZU

J6-6845

Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije

dr. J. Rošker

01.07.14-30.06.17

122452/
6544

UP ZRS

J5-6827

Razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema

dr. M. Žumer

01.07.14-30.06.17

122456/
6541

NUK

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

dr. G. Repovš

01.07.14-30.06.17

122458/
6545

MF, UKC

J6-6842

Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

dr. D. Fišer

01.07.14-30.06.17

122447/
6543

IJS

Z6-5559

Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika

dr. I. Srdanović

01.08.13-31.07.15

122440/
6535

-

Z6-6850

(Zlo)rabe lenobe. Figura lenuha v filozofiji, teologiji in politični ekonomiji

dr. S. Hajdini

01.07.14-30.06.16

122440/
6547

-

J2-5495

Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

dr. J. Drnovšek (Anja Podlesek)

01.08.13-31.07.16

122442/
6536

UL FE (N)

J6-5560

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

dr. V. Mikolič (Ksenija Vidmar Horvat)

01.08.13-31.07.16

122461/
6537

UP (N)

J6-5564

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija

dr. P. Klepec (Gregor Moder)

01.08.13-31.07.16

122454/
6538

SAZU (N)

J7-5569

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja

dr. F. Marušič (Ljubica Marjanovič Umek)

01.08.13-31.07.16

122441/
6539

UNG (N)

J6-6832

Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980-1992

dr. J. Pirjevec (Božo Repe)

01.07.14-30.06.17

122450/
6548

UP ZRS (N)

J6-6843

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

dr. K. Ahačič (Irena Orel)

01.07.14-30.06.17

122447/
6549

SAZU (N)

J6-6849

Rekonfiguracije ontologije

dr. A. Zupančič Žerdin (Miran Božovič)

01.07.14-30.06.17

122454/
6550

SAZU (N)

J6-6853

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

dr. B. Komac (Uroš Stepišnik)

01.07.14-30.06.17

122449/
6551

SAZU (N)

J5-6814

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov

dr. S. Aleksij Glažar (Anja Podlesek)

01.07.14-30.06.17

122442/
6552

UL PEF (N)

L6-6852

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

dr. D. Perko (Barbara Lampič)

01.10.14-30.09.17

122449/
6553

SAZU (N)

J6-6846

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

dr. M. Dović (Bojan Baskar)

01.10.14-30.09.17

122444/
6554

SAZU (N)

 

Ciljni raziskovalni progam

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V6-1510

Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

dr. B. Lampič

01.10.15-30.04.17

122449/6557

GIS, UL FGG

V5-1506

Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji

dr. P. Vilar

01.10.15-31.10.16

122456/6558

UL PEF, UM PEF, NUK

V6-1509

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

dr. I. Kosem

01.10.15-28.02.17

122447/6555

INV, UM FF

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

Sodelujoči

N6-0018

Ženske in meje

dr. M. Verginella

01.09.13-31.08.16

122450/
6540

-

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AR/15-17-010

Umetnost v diaspori: Antropološka raziskava ustvarjalnosti med Slovenci v Argentini in med povratnimi migranti

dr. J. Repič

01.02.15-31.12.17

122704

ARGENTINA

BI-BA/14-15-021

Bolonjska reforma kot družbeni in jezikovni izziv – v Bosni in Hercegovini, ZR Nemčiji in Sloveniji

dr. J. Polajnar Lenarčič

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-BA/14-15-031

Smernice za opis vsebine gradiv arhivske vrednosti

dr. A. Šauperl

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-BA/14-15-006

Transformacije popularne glasbe po razpadu SFR Jugoslavije: povratne zveze med Bosno in Hercegovino in Slovenijo

dr. R. Muršič

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-HR/14-15-048

Reprezentacije prve svetovne vojne v srednjeevropskih književnostih

dr. J. G. Lughofer

01.01.14-31.12.15

122704

HRVAŠKA

BI-RU/14-15-036

Prevedljivost/neprevdljivost kompleksnih tekstov ruske in slovenske kulture

dr. B. Podlesnik

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-027

Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave

dr. A. Derganc

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-013

Socialna dinamika delovnega prebivalstva v postsocializmu. Primerjalna študija Rusija – Slovenija

dr. R. Močnik

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-024 Virtualna okolja za tolmače dr. V. Gorjanc 01.01.14-31.12.15 122704 RUSIJA
BI-US/14-15-040 Razvoj slovenskega teoretičnega prevodoslovja in prevodna in medkulturna izmenjava med Slovenijo in ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA
BI-US/14-15-025 Splošni okvir za sisteme organizacije znanja: od konceptualnega modela do podatkovnih modelov dr. M. Žumer 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA
BI-US/14-15-005 Mehanizmi integracije možganske aktivnosti v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA
BI-US/15-16-076 Medkulturni vidiki akademske pismenosti dr. A. Pisanski Peterlin 01.03.15-31.12.16 122704 ZDA
BI-US/15-16-059 Prevajanje majhnih književnosti v osrednje kulture dr. M. Ožbot 01.03.15-31.12.16 122704 ZDA

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

MU-PROM/2015-030

JANES ekspres: viri, orodja in metode za analizo jezika novih medijev na območju bivše Jugoslavije

dr. D. Fišer

16.10.2015

6847

MU-PROM/2015-017

V mavrici jezikovnih podatkov: promocija jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za slovenski jezik

dr. V. Gorjanc

27.11.2015

6848

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

MU-ZDR/15-1-B2-062

Europe Language Council

dr. V. Gorjanc

26.11.-27.11.15

122703

MU-ZDR/15-1-B2-024

Commission d'Aspectologie du Comite International des Slavistes

dr. A. Derganc

13.11.-15.11.15

122703

MU-ZDR/15-1-B2-049

Comite international de paleographie latine

dr. N. Golob

20.02.2015

122703

MU-ZDR/15-1-B2-054

International Federation of Library Associations and Institutions

dr. M. Žumer

15.08.-21.08.15

122703

MU-ZDR/15-1-B2-070

The Association for Logic, Language and Information

dr. D. Fišer

21.06.-23.06.15;
02.08.-09.08.15

122703

MU-ZDR/15-1-B2-061

International Union of Ethnological and Anthropological Sciences

dr. R. Muršič

15.06.-17.06.15

122703

Na vrh

Mednarodni projekti 2015

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

FP7-605140

PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastrn Europe

dr. M. Polič

01.09.13-31.08.16

6342

pdf

GA. No. 613344

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe

dr. N. Pokorn Kocijančič

01.03.14-31.08.18

6348

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program: Marie Curie

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

GA_324508

Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentatiion (CONPRA)

dr. P. Novaković

01.01.13-30.11.16

6338

pdf

Ga No. 2

Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of Art history (CCScVienna)

mag. Ivana Unković
mentorica: dr. S. A. Hoyer

01.06.14-31.05.16

6350

---

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

30-CE-0657657/00-43

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training V (ORCIT V)

dr. V. Gorjanc

01.10.14-30.09.15

6346

pdf

30-CE-0657171/00-87

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2014-2015

dr. V. Gorjanc

01.10.14-30.09.15

6345

pdf

EP 05/2015-2016

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2015-2016

dr. A. Maček

01.10.15-30.09.16

6367

pdf

EP 10/2014-2015

Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU and non-EU languages

dr. V. Gorjanc

01.09.14-31.07.15

6355

pdf

EP 06/2015-2016

Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU and non-EU languages

dr. T. Mikolič Južnič

01.09.15-31.07.16

6366

pdf

GA. No. 2013-5526/001-001

Crossing stages

dr. M. Šabec

01.05.13-30.04.15

6344

pdf

2010-1486/001-001 CU7-MULT7

Archaeolandscapes Europe

dr. P. Novaković

15.09.10-14.09.15

6329

pdf

JUST/2013/JPEN/AG/4594

TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion

mag. A. Maček

01.03.14-29.02.16

6347

pdf

WRILAB2

Spletni laboratorij za branje in pisanje v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/tujem jeziku

M. Knez

01.01.14-31.12.16

6349

pdf

EC 08 - 2015/2016

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training VI (ORCIT VI)

dr. V. Gorjanc

01.10.15-30.09.16

6346

pdf

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) dr. K. Vidmar Horvat 01.09.12-31.08.15 122630/
6337
---
 RG003-U-11 Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian Modernisation dr. J. Rošker  01.07.12-30.06.15 122640/
6334
---
Agreement-advisory board PETRA-E dr. N. Kocijančič Pokorn 01.04.15-01.10.16

122630/
6841

---
UL & EAC FC Lot1 Network of independent experts in education and training dr. D. Štefanc 03.11.14-31.10.15

122630/
6356

---
12-HERA-JRP-CE-FP-091 ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe dr. M. Črešnar 30.09.13-29.09.16

122630/
6343

pdf
4300-334/2012/11 BorderArch-Steiermark: Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-slovenski mejni črt dr. M. Črešnar 01.04.14-31.03.15

122610/
6351

pdf
4300-326/2014/15 SUPER PSIHOLOG - Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse dr. A. Podlesek 05.02.15-30.04.16

122630/
6360

pdf
OPENN OPENN - Osvojiti politično enakost z novimi imeni dr. M. Antić Gaber 03.02.15-30.04.16

122630/
6361

pdf
16_PA07-C1 START BioEthics Standards in Translational research: an integrated approach of the development of the Knowledge Society in Danube dr. K. Vidmar Horvat 01.04.15-30.04.16

122630/
6363

---
COST akcija: CM0806 Mreža za evalvacijo One Health Š. Šinigoj 12.12.14-16.11.18

122630/
6358

---
004/2015/CTR/RO MIPEX - research assesment and a country report dr. U. Čebron-Lipovec 01.04.15-01.09.15

122640/
6365

---

Na vrh

 

Tržni projekti 2015

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

6140-46/2014/5

JANES - raziskovalni tabor spletne slovenščine za srednješolce

dr. D. Fišer

16.03.15-20.11.15

122710/
6362

Ministrstvo za kulturo

2551-15-600057

Razvoj kazalcev okolja Slovenije - površje

dr. B. Lampič

01.06.15-30.06.15

122710/
6364

Ministrstvo za okolje in prostor

159/2015-FF

Thematic country review

dr. K. Ermenc Skubic

26.11.15-17.02.16

122710/
6368

Fondazione Giacomo Brodolini

PP-1/2015

Izdelava recenzije učnega gradiva Nuovo Espresso 2

dr. D. Mertelj

25.03.15-30.04.15

122730/
6840

DZS, založništvo in trgovina, d. d.

PP-2/2015

Izdelava recenzije učnih gradiv Studio 21 A1 in Studio 21 A2

dr. A. Retelj

28.04.15-15.05.15

122730/
6840

DZS, založništvo in trgovina, d. d.

3340-14-144003

Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije

dr. M. Stabej

16.07.14-31.12.17

122710/
6842

Ministrstvo za kulturo RS

3340-15-141007

Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

dr. S. Krek

04.11.15-15.11.18

122710/
6849

Ministrstvo za kulturo RS

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

Na vrh