Back to top

Podoktorski projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra Z6-6850
Naziv projekta (Zlo)rabe lenobe. Figura lenuha v filozofiji, teologiji in politični ekonomiji
Obdobje 1.7.2014 - 30.06.2016
Letni obseg 1 FTE
Vodja dr. Simon Hajdini
Veda Humanistične vede / Filozofija
Vsebinski opis projekta  

Podoktorski projekt se posveča filozofski analizi pojma lenobe s posebnim poudarkom na refleksiji njenih historičnih in sodobnih figur. Problem lenobe kljub masivnemu historiatu njegovih pojmovanj še ni bil deležen celostne filozofske konceptualizacije. Raziskava izhaja iz pojmovanj lenobe (1) v zgodnje­krščanskem asketizmu, visoki sholastiki in protestantizmu, (2) v nemški klasični filozofiji (Immanuel Kant, J. G. Fichte, G. W. F. Hegel), (3) v diskurzu klasične politične ekonomije (James Steuart, Adam Smith, David Ricardo) ter (4) v sodobnem političnem in ekonomskem diskurzu. Izhodišče raziskave je lenuh kot figura radikalne izgube. To figuro raziskava analizira z vidika njenega (1) politično­filozofskega, (2) ontološkega, (3) etičnega in (4) ideološkega statusa. Pri tem sledi dvema temeljnima ciljema. Prvič, formulirati želi koncept »ontološke lenobe« kot neodpravljivega presežka občosti. In drugič, odgovoriti hoče na ključno vprašanje: Čemu služi lenoba, čemu služi tisto, kar je po svojem pojmu onstran vsake uporabnosti?

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  
 
Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.