Back to top

 

Raziskovalni dosežki

Da so raziskovalci Filozofske fakultete uspešni pri raziskovalnem delu, izkazujejo mnoga prejeta priznanja in nagrade. Rezultate raziskovalnega dela naši raziskovalci razširjajo v znanstvenih monografijah, zbornikih, uglednih znanstvenih in strokovnih revijah, v obliki referatov na številnih domačih in mednarodnih konferencah ter drugih s stroko povezanih dogodkih.

Odlični v znanosti 2019

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.

Dosežki Odlični v znanosti 2019 so bili predstavljeni v okviru Nacionalnega dogodka Dan ARRS 2019: Podpiramo odličnost.

 

Svanibor Pettan

Svanibor Pettan: Aplikativna etnomuzikologija v treh knjigah in desetih slikah

Uroš Košir, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž: Rediscovering the Great War: Archaeology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts

Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2018

3. decembra 2018 so na Univerzi v Ljubljani predstavili najodličnejše raziskovalne dosežke v letu 2018. Pri izboru najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018 je delovna skupina, ki jo je imenovala Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani, upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, izkazano s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor sta vplivala tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe. Med najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki v letu 2018 je tudi Slovar sopomenk sodobne slovenščine. 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je rezultat razvojno-raziskovalnega projekta, ki je ponudil napredno digitalno slovarsko spletno aplikacijo in odprto dostopno bazo podatkov: Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Njegovi avtorji so raziskovalci s Filozofske fakultete ter s Fakultete za računalništvo in informatiko UL (doc. dr. Simon Krek, asist. dr. Adam Cyprian Laskowski, prof. dr. Marko Robnik Šikonja, zn. sod. dr. Iztok Kosem, zn. sod. dr. Špela Arhar Holdt, doc. dr. Apolonija Gantar, asist. Jaka Čibej, prof. dr. Vojko Gorjanc, asist. mag. Bojan Klemenc, asist. dr. Kaja Dobrovoljc).

 

Odlični v znanosti 2018

Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih. Dosežki Odlični v znanosti 2018 so bili predstavljeni v okviru Nacionalnega dogodka Dan ARRS 2018: Podpiramo odličnost.

 

Leon Stefanija

Leon Stefanija: Sizifovsko lépo: portret Uroša Rojka

Obrazložitev: Letno poročilo 2018 (ARRS)

 

Roman Kuhar

Roman Kuhar: Kampanje proti teoriji spola v Evropi: mobilizacija proti enakopravnosti

Obrazložitev: Letno poročilo 2018 (ARRS)

Odlični v znanosti 2017

Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. V letu 2017 se bo zvrstilo šest dogodkov, na katerih bodo predstavljeni vidnejši dosežki preteklega leta. Dosežki s področij humanistike in družboslovja bodo predstavljeni na skupnem dogodku v Slovenskem etnografskem muzeju. Povezovala ga bo Renata Dacinger, voditeljica in urednica oddaje Ugriznimo znanost na RTV SLO.

Sašo Jerše Sašo Jerše: Pod varstvom in v zavetju cesarstva - Kulturna zgodovina politike notranjeavstrijskih dežel v 16. stoletju Matija Svetina Matija Svetina: Problem večopravilnosti pri vožnji avtomobila
Jurij Simoniti Jurij Simoniti: Monografija The untruth of reality    

Odlični v znanosti 2015

V okviru tedna Univerze v Ljubljani so se na Filozofski fakulteti UL, predstavili dosežki Odlični v znanosti 2015 s področja družboslovja in humanistike, kjer sta svoji deli predstavila tudi raziskovalca Filozofske fakultete. Nekatere predstavitve so objavljene na portalu Videolectures.net.

Luka Komidar Luka Komidar: Razvoj in konstruktna validacija Testa osamosvajanja na prehodu v odraslost Janez Vrečko: Konstruktivizem in Kosovel

Odlični v znanosti 2013

Člani in članice posameznih Znanstveniraziskovalnih svetov ved pri ARRS so po pregledu zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2013, financiranih s strani ARRS, izbrali izjemne znanstvene dosežke. Med te se uvrščajo tudi rezultati raziskovalcev Filozofske fakultete. Znanstveni dosežki so bili predstavljeni na seriji dogodkov (humanistika in družboslovje), ki jih organizira ARRS v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami. Nekatere predstavitve so objavljene na portalu Videolectures.net.

Tina Kavčič Tina Kavčič: Sreča in poti do nje: na dimenzije in na osebe osredinjen pristop Božidar Jezernik Božidar Jezernik: Nacionalizacija preteklosti
Alenka Bartulović Alenka Bartulović: “Nismo vaši!” Antinacionalizem v povojnem Sarajevu Matej Kelmenčič Matej Klemenčič: Monografija o kiparju Francescu Robbi
David Movrin David Movrin: Klasiki za železno zaveso Dušan Plut Dušan Plut: Regionalni viri Slovenije, Vodni viri Bele krajine

Odlični v znanosti 2012

Najava

Ljubica Marjanovič Umek Ljubica Marjanovič Umek: Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij Jana Rošker Jana Rošker: Tradicionalna kitajska filozofija in paradigma strukture (Li)
Tanja Merčun Tanja Merčun: Prototip FrbrVis Darko Ogrin Darko Ogrin: Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva
Marko Marinčič Marko Marinčič: Križ nad slovansko Trojo: latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici Zmago Šmitek Zmago Šmitek (upokojeni profesor FF): Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva
Grega Repovš Grega Repovš: Funkcija NMDA receptorjev v anti koreliranih živčnih sistemih z implikacijami za kognicijo in shizofrenijo Miha Kozorog Miha Kozorog: Dante Alighieri je bil tukaj: kraj, identitete, geografije in zgodovine v malem kraju v Sloveniji

Odlični v znanosti 2011

Maja Žumer Maja Žumer: Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke Darja Fišer Darja Fišer: Ni slovarja? Ni problema! - Izdelava dvojezičnega leksikona iz korpusov
Cirila Peklaj Cirila Peklaj: Procesi samoregulacije učenja pri Nauku o glasbi v nižjih glasbenih šolah v Sloveniji Janez Vrečko Janez Vrečko: Srečko Kosovel
Grega Repovš Grega Repovš: Funkcijska konektivnost amigdale pri depresiji v zgodnjem otroštvu Matjaž Barbo Matjaž Barbo: František Josef Benedikt Dusik, začetnik simfonizma na Slovenskem
Dan Podjed Dan Podjed: Opazovanje opazovalcev: Oddaljeni in bližnji pogled na ornitologe    

Odlični v znanosti 2010

Člani stalnih strokovnih teles agencije ARRS - znanstvenih svetov ved so na podlagi pregleda zaključnih poročil raziskovalnih projektov in letnih poročil raziskovalnih projektov in programov za leto 2010 pripravili predstavitve najpomembnejših dosežkov slovenskih znanstvenikov in pregled po posameznih področjih v okviru znanstvenih ved za leto 2010. Med njimi so tudi raziskovalci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so se odlikovali na področjih znanstvenih ved: medicina, družboslovje, humanistika in interdisciplinarne raziskave.

Grega Repovš Grega Repovš: When less is more: temporoparietal junction and default network deactivatiopn during encoding predicts working memory performance Primož Južnič Primož Južnič: Scientometric indicators: peer-review, bibliometric methods and conflict of interests
Alojz Cindrič Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848
6 Humanistika - 6.01 Zgodovinopisje
7 Interdisciplinarne raziskave - 7 Dosežek 2
Božidar Jezernik Božidar Jezernik: Imagining Turks
Špela Vintar Špela Vintar: Bilingual term recognition revisited: the bag-of-equivalents term alignment approach and its evaluation Ksenija Vidmar Horvat Ksenija Vidmar Horvat: Consuming European identity: The Inconspicuous Side of Consumerism in the EU (Potrošnja evropske identitete: manj vidna stran potrošništva v EU)
Matej Klemenčič Matej Klemenčič: Robbov vodnjak. Zgodba mestnega simbola Miran Božovič Miran Božovič (ur.): D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi
Igor Pribac Igor Pribac (ur.): Cena življenja : razprave iz bioetike    

Znanstvene monografije

V okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta se je oblikovala zbirka znanstvenih monografij Razprave FF, v katerih so predstavljeni najnovejši znanstvneni izsledki dela na raziskovalnih projektih. Poleg izdaj monografij v lastni zbirki, ZIFF sofinancira izdajanje rezultatov tudi pri drugih založbah. Rezultati znanstveno raziskovalnega dela se vključujejo v vsebine študijskiih predmetov, zato so monografije tudi pomemben del študijske literature.
V nadaljevanju navajamo kratke predstavitve knjig, ki jih je možno naročiti v knjigarni Filozofske fakultete.

 

Razprave FF 2016

 

 

Razprave FF 2015

 

 

Razprave FF 2014

 

 

Razprave FF 2013

 

 

Razprave FF 2012

 

 

Razprave FF 2011

 

 

Pregled celotne zbirke

 

Izbor znanstvene publicistike 2012, 2013