Back to top
Obvestilo za študente, ki jim ni uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

 

Plačilo stroškov zagovora zaključnega dela na študiju 1. in 2. stopnje

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Filozofske fakultete na seji, 12. 6. 2017 sprejel sklep, da se v prehodnem obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 stroškov zagovora magistrskega dela NE zaračuna osebam, ki delo oddajo v roku 24 mesecev od prenehanja statusa študenta.

 

V skladu s 7. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za 2017/18 in v povezavi s 128. členom Statuta UL, namreč oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, v študijskem letu 2017/18 plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Študent tako plača tudi stroške magistrskega dela v skladu s cenikom ("diplomsko delo z zagovorom za osebe brez statusa - 2. stopenjski programi"), če delo odda v času, ko nima statusa študenta, pri čemer se ta strošek ne zaračuna študentom, ki so plačali šolnino.

 

Zagovor diplomskega dela na prvostopenjskih programih, kjer je le-ta predviden, se po izgubi statusa študenta zaračuna po postavki cenika FF "4.4. ...opravljanje izpita za osebe brez statusa..." in v študijskem letu 2017/2018 znaša 60,80 € brez DDV.

 

 

Stari univerzitetni študijski programi

»Predbolonjskih« dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ne izvajamo več.

Študij po starih programih je bilo mogoče zaključiti do izteka študijskega leta 2015/2016!

 

Možno je nadaljevanje študija s prehodom na nov študijski program ustrezne stopnje:

  • Če ste prekinili stari univerzitetni (štiriletni) dodiplomski študij, ga lahko nadaljujete in zaključite po univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu Geografija prve stopnje. Na podlagi prošnje vam bomo ovrednotili in priznali na starem študiju opravljene izpite in študijske obveznosti ter določili, v kateri letnik sedanjega dodiplomskega študija se lahko vpišete in katere obveznosti morate morda pred tem še opraviti. Prošnjo za nadaljevanje študija oddajte v Referatu za dodiplomski študij.

  • Seznam za prevedbo obveznosti opravljenih na starem univerzitetnem študiju (1. stopenjski študijski program Geografija).

  • Če imate staro univerzitetno diplomo in ste prekinili stari znanstveni magistrski študij ali stari doktorski študij, lahko podiplomski študij nadaljujete in zaključite po novem, interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu tretje stopnje Humanistika in družboslovje – področje Geografija. Prošnjo za nadaljevanje študija oddajte v Referatu za doktorski študij.