Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

O Knjižnici 

 

Knjižnica Oddelka za arheologijo je ena od 18. članic Osrednje humanistične knjižnice. Je tretja največja knjižnica za področje arheologije v Sloveniji.  

Ima tri segmente: tiho čitalnico z osrednjim knjižničnim fondom (4 sobe), računalniško sobo ter prostor z fotokopirnim strojem. Obiskovalcem je na voljo 45 čitalniških mest, 7 računalnikov, 4 skenerje in samopostrežni fotokopirni stroj z možnostjo tiskanja in skeniranja.

Knjižnični fond obsega okoli 30.000 enot knjižničnega gradiva.

Z nakupi knjižničnega gradiva pokrivamo področja arheoloških teorij, metodologije in zgodovine, arheoloških obdobij od paleolitika do arheologije mlajših obdobij, antične umetnosti in zgodovine, epigrafike in numizmatike.

Vse gradivo je prosto dostopno.

Za iskanje gradiva sta na voljo klasični listkovni katalog ter računalniški (COBISS) katalog. Od leta 2005 se vse novo gradivo sistematično vnaša v COBISS. Za učinkovito iskanje gradiva je potrebno kombinirano iskanje po obeh katalogih.

  • Klasični listkovni katalogi: AIK 60% zaloge

  • Elektronski katalogi: COBISS/OPAC 40 % zaloge

 

Postavitev gradiva

Vse gradivo je prosto dostopno.

Gradivo je postaljeno po področjih na 30 glavnih skupin oz. signatur.

Revije in serije so postaljene po državah (abecedno, po oznaki registrske tablice države). 

 

 

Knjižnični red

 

Pravila za delo v knjižnici

V knjižnico ni dovoljeno vstopati s torbami in garderobo. Obiskovalci pred vstopom v knjižnico dobijo v knjižnici ključe za garderobne omarice.

V knjižnici morata vladati red in mir. Prepovedana je uporaba prenosnih telefonov in vsako glasno pogovarjanje.

 

Kopiranje, tiskanje in skeniranje knjižničnega gradiva**

Uporabniki knjižnice lahko fotokopirajo, tiskajo in skenirajo gradivo na samopostrežnem fotokopirnem stroju, ki se nahaja v knjižnici. Na fotokopirnem stroju je možno kopiranje, tiskanje in skeniranje. Za skeniranje je na voljo tudi skener A4 formata.

Za fotokopiranje knjižničnega gradiva je potrebna predhodna pridobitev osebne ID številke in gesla. Oboje lahko dobite pri izposojnemu pultu. Najnižji znesek, ki ga je lahko vplačate na osebno ID številko je 2 EUR.

  • Cena za 1 kopijo (tiskanje in kopiranje) = 0,05 EUR *
  • Skeniranje = brezplačno

 

Izjemoma se lahko knjižnično gradivo fotokopira brez osebne ID številke. V tem primeru je cena tiskanja oz. fotokopiranja  0,10 EUR /stran.

 

* Cene fotokopiranja in tiskanja so oblikovane na podlagi veljavnega cenika Filozofske fakultete.

** Reproduciranje gradiva (fotokopiranje in skeniranje) mora biti v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

    Dovoljeno je reproducirati le gradivo, ki je v lasti knjižnice.

    Gradiva, ki je zaradi velikosti formata, slabe vezave ali morebitnih drugih poškodb neprimerno za fotokopiranje, ni dovoljeno fotokopirati ali skenirati. 

    Reproduciranje takega gradiva je možno po presoji knjižničarke.

 

Sankcioniranje kršitev navedenih pravil

Za nadzor nad upoštevanjem knjižničnih pravil so pristojni bibliotekar in manipulanti. Neupoštevanje pravil se sankcionira z začasno prepovedjo izposoje gradiva.

Če se ugotovi, da je obiskovalec knjigo poškodoval, je dolžan plačati ustrezno odškodnino.

Hujše kršitve (odtujitev gradiva, namerna poškodba knjig ali računalniške opreme) se sankcionirajo po pravilniku Filozofske fakultete in obravnavajo znotraj disciplinske komisije.