Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Elektronski viri

 

Do elektronskih informacijskih virov relevantnih za področje arheologije je mogoče dostopati na več načinov.

Priporočamo naslednje izhodiščne portale/spletne strani/baze:

Pri iskanju arheoloških virov in virov sorodnih disciplin so uporabni tudi viri iz spodnjega seznama (bibliografskihe zbirke, iskalniki, podatkovne baze, zbirke (polnotekstovnih) e-knjig in revij, priročnikov in indeksov, prosto dostopne ali pa nabavljene v okviru konzorcijev):.

 

Seznam e-virov relevantnih za področje arheologije

   Prost dostop za vse, brez omejitve.

   Omejen dostop. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, možnost oddaljenega dostopa)

 

Academic Search Complete 

Academic Search Complete  je ena največjih multidisciplinarnih zbirk.
Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov.

ADS Archaeology Data Service Library

ADS Archaeology Data Service Library vsebuje bibliografske podatke in prost dostop do gradiva, ki se nanaša na britansko arheologijo in heritologijo.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva 

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva ARA  je zbirno mesto vseh hrvaških repozitorijev.

Archaeological Ebooks & Articles 

Archaeological Ebooks & Articles je zbirka prostodostopnih arheoloških knjig različnih založb..

Archaeopress: Open Access 

http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?OpenAccess=Y&intro=true

Archaeopress: Open Access zajema izbor knjig založbe Archaeopress, ki so na voljo v odprtem dostopu.

Arheo 

www.arheologija.si/publikacije/arheo-glasilo-slovenskega-arheoloskega-drustva/

Arheo je strokovna revija s področja arheološke teorije in metodologije. Je Glasilo Slovenskega arheološkjega društva.

Arheoportal 

www.arheoportal.si/

Arheoportal je slovenski arheološki portal; pokriva širok spekter arheoloških informacij. Ažurne vsebine so dostopne tudi na FB straneh.

Arheološki vestnik 

http://av.zrc-sazu.si/Si/AV_seznam.html

Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija.

Arkas 

ARKAS ali Arheološki kataster Slovenije je podatkovna zbirka arheoloških najdišč Slovenije, ki so bila objavljena ali zabeležena v topografskih zapisnikih, shranjenih v arhivu Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA Online)

aata.getty.edu/

AATA Online je obsežna baza podatkov z več kot 150.000 povzetki člankov, ki pokrivajo področja prenove in ohranjanja materialne kulturne dediščine.

Arts & Humanities Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index je citatni indeks, ki zajema bibliografske podatke iz več kot 1600 znanstvenih časopisov in izbrane prispevke iz več kot 6.000 znanstvenih časopisov od leta 1975 dalje.Pokriva področje humanistike (umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn.)

Atlas okolja 

Atlas okolja je spletna storitev, ki nam z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v prostorske podatke preko interneta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov.

BASE

BASE je iskalno orodje za iskanje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev in ponuja preko 133 milijonov dokumentov iz preko 6500 različnih virov. Približno 60 % indeksiranih virov je dostopnih v odprtem dostopu.

Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)  vsebuje bibliografske podatke o publikacijah s področja konzervatorstva, ohranjanja in restavratorstva.

Calpal Online 

CalPal je brezplačen program za kalibracijo radiokarbonskega datiranja.

CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum 

CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum je obsežna zbirka latinskih napisov iz celotnega rimskega cesarstva. Gre za digitalizirano verzijo CIL-a.

Clavis Clavium 

Clavis Clavium je podatkovna baza poznoantične in srednjeveške krščanske literature in patristike. Vključuje skoraj 8000 strani podatkov, spisov iz naslednjih del: Clavis Patrum Latinorum, Bibliotheca Hagiographica Latina, Clavis Patrum Graecorum in Bibliotheca Hagiographica Graeca.

DART-Europe E-theses Portal  

DART-Europe je portal, ki omogoča iskanje celotnih besedil magistrskih nalog in doktorskih disertacij evropskih knjižnic in konzorcijev. Dostopnih je preko 767 900 dokumentov 613 evropskih univerz iz 28 držav.

Digital Book Index 

 

Digital Book Index je baza preko 165.000 naslovov elektronskih knjig, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih.

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si 

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib je osrednji slovenski spletni portal za dostop raznovrstnega gradiva, ki izvira z območja Slovenije ter je pomembno za slovensko zgodovino, kulturo in znanost. Portal ponuja dostop do več 800.000 enot digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva nacionalnega kulturnega in znanstvenega pomena.

DIR - De Imperatoribus Romanis 

DIR - De Imperatoribus Romanis je spletna enciklopedija rimskih vladarjev in njihovih družin, seznami bitk (z zemljevidi), katalog rimskih novcev, politični zemljevidi (do l. 1500).

Directory of Open Access Journals 

Directory of open acces journals - DOAJ omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 11.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostop.

Directory of Open Access Books

Directory of Open Acces Books - DOAB omogoča dostop do celotnih besedil preko 12.100 recenziranih znanstvenih in strokovnih knjig, ki izhajajo v odprtem dostopu.

Documenta Praehistorica 

Documenta Praehistorica je mednarodna znanstvena revija, izhaja letno pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete in predstavlja izsledke interdisciplinarnih arheoloških raziskav.  

eBook (Academic) Collection (EBSCOhost) 

eBook Collection ponudnika EBSCOHost vsebuje več kot 180.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike. Večino knjig si je možno tudi izposoditi na prenosne naprave in bralnike.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Elektronische Zeitschriftenbibliothek je portal Univerzitetne knjižnice v Regensburgu, ki služi za iskanje znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov - prosto dostopnih in plačljivih. Obsega več kot 95.200 naslovov časopisov z vseh področij, več kot 60.800 od teh je prosto dostopnih.

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije in še mnogo več.

English Heritage Archaeological Monographs

English Heritage Archaeological Monographs vsebuje monografije, ki pokrivajo področje britanske heritologije.

Evropska knjižnica

Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn.

Grove Dictionary of Art Online 

The Grove Dictionary of Art je temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umentosti. Obsega preko 30 000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn. itn. Vključuje veliko slikovnega gradiva, gesla so dopolnjena z bibliografskimi referencami za nadaljne poglobljeno raziskovanje ter s povezavami do izbranih spletnih mest. 

Hrčak 

   
Inspire    
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU     
JSTOR 

JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih časopisov z različnih področij. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta.

L’Année Philologique​ 

L’Année philologique je specializirana bibliografska baza podatkov namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja grške in rimske civilizacije. Pokriva naslednja področja: klasično filologijo, ki zajema zgodnja krščanska besedila in patristiko, grško in rimsko zgodovino, umetnost, arheologijo z numizmatiko in epigrafiko, filozofijo, religijo, mitlogijo, glasbo, znanost.

Libera 

Libera je zbirka večinoma arheološke literature. Zajema čas od 5./6. st. do 10./11. st. in prostor Evrope, Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike. Osredotočena je na Srednjo in Vzhodno Evropo, problemsko pa na Slovane. Zajema le knjige Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Vsebuje tudi stvarna gesla in je namenjena iskanju začetne literature za študij posameznih.

LIDAR   
Lupa 

Lupa je podatkovna zbirka namenjena iskanju podatkov o kamnitih nagrobnih spomenikih (kipih reliefih, napisih,...) od prazgodovine pa do 5. stoletja. Omogočeno je iskanje osnovnih podatkov o posameznih nagrobnih spomenikih in njihovo selektivno grupiranje glede na želene kombinacije lastnosti.

Oapen 

Oapen je zbirka kvalitenih odprtodostopnih publikacij iz vseh področij.
Projekt Gutenberg-DE 

Projekt Gutenberg-DE služi za iskanje in branje elektronskih knjig v nemškem jeziku. Obsega dela približno 1100 avtorjev, za katera so avtorske pravice že potekle. Predvsem gre za literarna in druga klasična dela. Omogoča iskanje po avtorju, žanru in besedilu.

ProQuest Central 

ProQuest Central je ena največjih multidisciplinarnih zbirk in je namenjena iskanju znanstvene in strokovne ter poljudne literature z več kakor 160 strokovnih področij.

REALonline

 

REALonline je zbirka podatkov o več kot 28.000 slikah  Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit  Univerze v Salzburgu. Pokriva vizualna kulturna dediščina v Avstriji in v srednji Evropi je dostopna. Nova različica REALonline je rezultat sodelovanja med humanističnimi in informacijskimi znanostmi.

Österreichische Dissertationsdatenbank

   
Pleiades 

Pleiade je baza podatkov, ki pokriva historično geografijo grškega in rimskega sveta (delno pa tudi bližnjevzhodno, bizantinsko, keltsko in zgodnjesrednjeveško geografijo).

Project Gutenberg      

Propylaeum, the Virtual Library Classical Studies

   

Repozitorij Univerze v Ljubljani  

   
RKD (Situla)     
Scindex    
SCOPUS

 

 

 

Sistor    

Slovarji založbe DZS

Obsežna zbirka slovarjev založbe DZS.
SpringerLink 

SpringerLink je multidisciplinarna zbirka. Vključuje dostop do celotnih besedil preko 2800 znanstvenih in strokovnih revij, preko 48.000 znanstvenih knjig ter preko 280 referenčnih del (enciklopedij, priročnikov) različnih založb, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers. Novost v letu 2019 je dostop do 46 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan.

The New Pauly Online 

The New Pauly Online je angleška izdaja bogatega nemškega zgodovinskega vira Der Neue Pauly Online. Gre za enciklopedijo, ki se ukvarja z obdobjem starega veka. Vključuje geselske članke o grški in rimski antični kulturi, o njihovih interakcijah s semitsko, keltsko, germansko in slovansko kulturo ter o Judih, krščanstvu in islamu v tem obdobju. 

The Online Books Page

The Online Books Page služi za iskanje prosto dostopnih elektronskih knjig v angleškem jeziku.
Obsega bibliografske podatke o približno 50 000 elektronskih knjigah dostopnih v različnih arhivih (Project Gutenberg, Google Print idr.). Večina knjig ima starejšo letnico izdaje: predvem gre za literarna in druga klasična dela.

Web of Science 

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities Citation Index. Vključuje tudi zbirke še nekaterih citatnih indeksov.

Zbiva 

Zbiva je arheološka baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku. Prostorsko pokriva Slovenijo, Avstrijo, Istro in Kvarner na Hrvaškem in Furlanijo ter Julijsko krajino v Italiji, primerjalno pa vsebuje tudi posamična najdišča iz soseščine in predhodnega obdobja. Sestavljena je iz treh večjih delov, ki se prepletajo v celoto: baze najdišč, baze grobov in baze predmetov.