Back to top

Error message

  • Notice: Undefined offset: 1 in _ldap_servers_decrypt() (line 97 of /var/www/html/FFWeb/sites/all/modules/ldap/ldap_servers/ldap_servers.encryption.inc).
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Prva bolonjska stopnja

 

ŠPORT IN HUMANISTIKA - IZBRANA POGLAVJA IZ FILOZOFIJE ŠPORTA 

Red.prof.dr. LEV KREFT

Red.prof.dr. OLGA MARKIČ

Teoretični del:Uvod v filozofijo športa; Etika športa in sodobne dileme; Filozofija telesne kulture in športa- kalokagatija kot humanistični koncept in kot mit; Vdor športa v telesno kulturo ( primer Brechtovega gledališča in primer Dneva mladosti); Šport, umetnost in kultura v sodobnosti ( teorija performansa – Schechner, teorija spektakla – Debord)

 

ŠPORT IN HUMANISTIKA - TELESNE PRAKSE Z IZBRANIMI POGLAVJI IZ MEDICINE ŠPORTA IN PREVENTIVE 

Doc.dr. VEDRAN HADŽIĆ, dr.med.

Teoretični del: Izbrana poglavja iz anatomije ( gibalni in kardiorespiratorni sistem); Izbrana poglavja iz fiziologije (presnova beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov, vpliv telesne vadbe na telo); Zdravstveni kriterij za izbor posameznih športno rekreacijskih dejavnosti, omejitev športne aktivnosti pri nekaterih pogostejših patoloških stanjih ( povišan krvni tlak, obolenje kardiorespiratornega in gibalnega sistema, debelost); Zdrava prehrana in regulacija telesne teže

 

ŠPORT IN HUMANISTIKA - IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE ŠPORTA I

Red.prof.dr. MOJCA DOUPONA TOPIČ

Teoretični del: Od socializacije do vloge žensk v športu; Nasilje v športu; Šport in mediji; Vloga športa pri oblikovanju nacionalne identitete.

 

 

Druga bolonjska stopnja

 

ŠPORT IN HUMANISTIKA - IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE ŠPORTA II 

Red.prof.dr. MOJCA DOUPONA TOPIČ

Teoretični del: Fenomenologija športa, Družbena vloga športa, Socialno razlikovanje v športu, Sociološki vidiki vrhunskega športa, Šport v procesu globalizacije.

 

ŠPORT IN HUMANISTIKA - IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE ŠPORTA 

Doc. dr. TOMAŽ PAVLIN

Doc.dr. PETER MIKŠA

Teoretični del: Antične OI, Telovadna gibanja nosilci moderne telesne vzgoje, Geneza in organiziranje modernega športa, Oživitev olimpijstva in modernih olimpijskih tekmovanj, Razvoj orlovstva in sokolstva ter športa na Slovenskem.