Back to top

Error message

  • Notice: Undefined offset: 1 in _ldap_servers_decrypt() (line 97 of /var/www/html/FFWeb/sites/all/modules/ldap/ldap_servers/ldap_servers.encryption.inc).
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

NAVODILA in URNIK ZA PREDMET ŠPORT IN HUMANISTIKA

klikni na datoteko -->enota_za_sport_2020.pdf

 

 

 

ŠTUDENTI VPISANI NA »BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM«

Vsi študenti in študentke, ki ste vpisani v prenovljene bolonjske študijske programe lahko izberete splošni izbirni predmet »Šport in humanistika« ovrednoten s 5 ECTS kreditnimi točkami. Znotraj predmeta se lahko usmerite na prvi bolonjski stopnji na izbrana poglavja iz filozofije športa, izbrana poglavja iz sociologije športa ter telesne prakse z izbranimi poglavji iz medicine in preventive, ter na drugi bolonjski stopnji na izbrana poglavja iz sociologije športa II in izbrana poglavja iz zgodovine športa. Predmet je sestavljen iz teoretičnega dela ter praktičnega dela. Praktični del predmeta (katerokoli športno panogo na urniku, ne glede na usmeritev pri predmetu »Šport in humanistika«) si izbere vsak študent sam iz katerega tudi na koncu opravlja praktični izpit. Študent mora biti na praktičnem delu vsaj 10x na semester kar je pogoj za opravljanje praktičnega dela izpita. Omenjenega predmeta ne smemo mešati s predmetom na centru za univerzitetni šport, ker ne gre za isti predmet - predmeta sta ločena.  

 

ŠTUDENTI S STATUSOM ŠPORTNIKA

Študenti in študentke s statusom kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS – ZŠZ so opravičeni prisotnosti na praktičnih urah predmeta. Obveznost izpolnijo z ustreznimi dokazili o svoji tekmovalni aktivnosti. Vsi tisti, ko so opravičeni športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov, lahko prinesejo zdravniška opravičila predavateljem športne vzgoje na govorilne ure do 15.novembra. 

 

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

V letošnjem študijskem letu imajo študenti s posebnimi potrebami možnost izbire splošnega izbirnega predmeta Šport in humanistika. Ravno tako, lahko izberejo športno panogo zgolj kot obliko rekreacije. Športi med katerimi lahko izbirajo so objavljeni na urniku (vsi športi nosilca Maje Krpan Božič). Po obveznem predhodnem pogovoru preko elektronske pošte ali telefona, se bomo dogovorili o ustreznosti izbire vadbe.

enota_za_sport_2020.pdf

 

 

VSE INFORMACIJE GLEDE REZULTATOV TEORETIČNIH IZPITOV DOBITE PRI PREDAVATELJIH ŠPORTNE VZGOJE:

 

IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE ŠPORTA I - PRED. GREGOR HRIBAR

IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE ŠPORTA II - PRED. MAJA KRPAN BOŽIČ

IZBRANA POGLAVJA IZ FILOZOFIJE ŠPORTA - PRED. ALEŠ MOČNIK

TELESNE PRAKSE Z IZBRANIMI POGLAVJI IZ MEDICINE IN PREVENTIVE - ASIST. ANA RAVBAR

IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE ŠPORTA - PRED. METKA JERMAN ŠENICA