Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Študij

 

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvajamo bolonjske študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji študija:

  • Na prvi, dodiplomski stopnji študija, lahko izbirate med enopredmetnim programom Pedagogika in andragogika - E in dvopredmetnim programom Pedagogika in andragogika – D. Dvopredmetni študijski program vam omogoča študij pedagogike in andragogike v kombinaciji s katerimkoli dvodisciplinarnim študijskim programom, ki ga ponuja Filozofska fakulteta. Prva stopnja študija (dodiplomska) traja tri leta, po končanem študiju dobite naziv profesor pedagogike in andragogika.
  • Na drugi, podiplomski (magistrski) stopnji študija, Oddelek za pedagogiko in andragogiko izvaja štiri programe: dva enopredmetna študijska programa (MA Pedagogika - E, MA Andragogika - E) in dva dvopredmetni študijska programa (MA Pedagogika – D, MA Andragogika – D). Študij na dvopredmetnem programu študentje enako kot na prvi stopnji kombinirajo z drugim dvopredmetnim študijskih programom, ki ga ponuja Filozofska fakulteta. Magistrski študij traja dve leti, študentje pa si pridobijo naziv magister profesor pedagogike oz. magister profesor andragogika.
  • Na tretji, doktorski stopnji študija Oddelek za pedagogiko in andragogiko izvaja dva študijska programa in sicer program Pedagogika in program Andragogika, oba pa prinašata naziv doktor znanosti.