Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Na oddelku je zaposlenih 27 učiteljev, asistentov, raziskovalcev ter strokovnega osebja v knjižnici in tajništvu.

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko delujeta tudi Alumni klub pedagogov in andragogov Univerze v Ljubljani in Društvo študetev andragogike in pedagogike (DŠAP).