Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Koledar dogodkov ob praznovanju 100-letnice oddelka

 

Okrogla miza
Razvoj in raziskovanje izobraževanja in učenja v odraslosti
6. 11. 2018 in 14. 1. 2019, Ljubljana, Koper

Ob izidu dveh monografij Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih in Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote je Oddelek za pedagogiko in andragogiko v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem pripravil okroglo mizo v Ljubljani  6. 11. 2018 (Filozofska fakulteta) in v Kopru 14. 1. 2019 (Pedagoška fakulteta).

Slavnostna akademija
Sto let študija pedagogike na Slovenskem
29. 3. 2019, City hotel, Ljubljana

Ozrli se bomo na dosežke Oddelka za pedagogiko in andragogiko v preteklosti in razmišljali o sodobni in bodoči vlogi pedagogike in andragogike. S svečanim dogodkom  želimo okrepiti povezanost strokovne skupnosti, ki jo tvorijo zaposleni in upokojeni profesorice in profesorji, diplomantke in diplomanti, doktorandke in doktorandi, študentke in študentje, raziskovalke in raziskovalci ter strokovne delavke in delavci na področju pedagogike in andragogike. Povezava do spletne strani.

Okrogla miza
Pomen pedagogike za svetovalno delo v vrtcih in šolah
7. 5. 2019, prostori Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

Oddelek za pedagogiko in andragogiko bo v sodelovanju z Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije pripravil okroglo mizo ob izdaji tematske številke revije Sodobna pedagogika. Avtorji in urednika bodo strokovni javnosti, predstavnikom šolskih oblasti in medijev predstavili ključne izsledke raziskav, ki tematizirajo različne vidike vloge pedagogike in pedagoga v svetovalnem delu vrtcev in šol. Odgovarjali  bodo na vprašanja, ki jih sodobni izzivi postavljajo tako pred pedagoge v svetovalnih službah kot širše pedagogiki kot znanosti.

Debatna kavarna
Graditi vključujočo skupnost z  izobraževanjem in učenjem
december 2019, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

Ob izdaji mednarodne monografije Building Inclusive Communities through Education and Learning bodo avtorji predstavili raziskave o večdimenzionalnih odnosih med skupnostjo na eni in izobraževanjem na drugi strani. V pogovoru bodo razpravljali o pomenu skupnosti za razvoj posameznika (otroka, učenca, odraslega, starejšega odraslega) in o vplivu učenja in poučevanja na skupnost ter njeno transformacijo.