Back to top

Izpiti iz tujih jezikov

Angleščina | Češčina | Esperanto | Francoščina | Grščina | Hrvaščina | Italijanščina | Japonščina | Kitajščina |Latinščina | Madžarščina | Makedonščina | Nemščina | Poljščina | Portugalščina | Ruščina | Slovaščina | SrbščinaStara grščina | Španščina | Švedščina

 


Angleščina

Ime in priimek Kabinet Govorilne ure Kontakti (el. naslov in telefon)
red. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin
 
OP
 
http://www.prevajalstvo.net/ucitelj/24 agnes.pisanski@guest.arnes.si
T: 01 241 15 10
doc. dr. Nataša Hirci
 
23a
 
http://www.prevajalstvo.net/ucitelj/11 natasa.hirci@guest.arnes.si 
T: 01 241 15 04
red. prof. dr. Jason Blake
 
303
 
http://www.anglistika.net/osebje blake.jason@guest.arnes.si
T: 01 241 13 60
red. prof. dr. Lilijana Burcar
 
117 A
 
http://www.anglistika.net/osebje
 
lilijana.burcar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
lekt. mag. Zorka Jakoš
 
117 A
 
http://www.anglistika.net/osebje zorka.jakos@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec
 
318
 
http://www.anglistika.net/osebje veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si
T: 01 241 13 66
red. prof. dr. Janez Skela
 
314
 
http://www.anglistika.net/osebje
 
janez.skela@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40
lekt. dr. Cvetka Sokolov
 
117 A http://www.anglistika.net/osebje cvetka.sokolov@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Andrej Stopar
 
315
 
http://www.anglistika.net/osebje
 

andrej.stopar@guest.arnes.si

 T: 01 241 13 60

lekt. dr. Mirjana Želježič
 
117 A
 
http://www.anglistika.net/osebje mirjana.zeljezic@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič  23a  http://www.prevajalstvo.net/ucitelj/19

 tamara.mikolic@guest.arnes.si

T: 01 241 15 04

 lekt. dr. Lara Burazer  314  http://www.anglistika.net/ucitelj/25

 lara.burazer@guest.arnes.si

T: 01 241 13 40

 

Češčina

lekt. Bojana Maltarić
 
Aškerčeva 1, 
Kabinet 15
čet. 16.30 - 18.00
 
bojana.maltaric@siol.net
T: 01 241 16 82

 

Esperanto

asist. dr. Simona Klemenčič

 

R 15 B/I 

 

Pon.: 9.40 - 10.00 

 

simona.klemencic@guest.arnes.si
T: 01 241 14 26 
T: 01 470 62 27 

 

Francoščina

lekt. dr. Jacqueline Oven
 
427 B
 
tor. 11.15 - 13.15 
 
jacqueline.oven@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04
lekt. mag. Nataša Žugelj
 
427 B
 
pon. 14.30 - 15.30 
sre. 12.00 - 13.00 
natasa.zugelj@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04
       

 

Grščina (stara in nova)

izr. prof. dr. Jerneja Kavčič 
 
328 
 
tor. 12.15 - 13.00 
 
jernejakavcic@hotmail.com
T: 01 241 14 16

 

Hrvaščina

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc 
 
217 
 
sre. 9.30 - 11.00 
 
tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

 

Italijanščina

lekt. dr. Jana Kenda
 
402 
 
jun - sept 
tor. 11.20 - 12.50 
jana.kenda@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
 doc. dr. Tamara Mikolič Južnič  23a   http://www.prevajalstvo.net/ucitelj/19

tamara.mikolic@guest.arnes.si

T: 01 241 15 04

 

Japonščina

izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako
 
R6B I 
 
sre. 11.30 - 13.00 
 
Chikako.Bucar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 08
doc. dr. Kristina Hmeljak
 
R10B1 
 
tor. 11.30 - 13.00 
 
Kristina.Hmeljak@guest.arnes.si
T: 01 241 14 46
doc. dr. Nagisa Moritoki R6B1 pon. 11.20 - 13.00 Nagisa.Moritoki@guest.arnes.si

 

Kitajščina

red. prof. dr. Mitja Saje
 
R7B1 
 
sre. 10.00 - 12.00 
 
Mitja.Saje@guest.arnes.si 
T: 01 241 14 48
red. prof. dr. Jana S. Rošker
 
R12B1
 
čet. 10.00 - 11.30
 
Jana.Rosker@guest.arnes.si
T: 01 241 14 98
izr. prof. dr. Mateja Petrovčič
 
R11B1
 
čet. 10.30 - 11.15
 
mateja.petrovcic@yahoo.com
T: 01 241 14 44
izr. prof. dr.. Nataša Vampelj Suhadolnik
 
R11B1
 
pon. 18.00 - 18.45
 
natasavampelj@yahoo.com
T: 01 241 14 44

 

Latinščina

lekt. Breda Čop
 
327
 
čet. 15.30 - 17.00
 
breda.cop@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18
lekt. Barbara Šega Čeh
 
327 tor. 16.00 - 18.00 barbara.sega@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18
       

 

Madžarščina

Tamás Kruzslicz   pon 13.00 - 14.00 kruzslicztamas@gmail.com

 

Makedonščina

izr. prof. dr. Namita Subiotto 
 
208
 
pon. 12.00 - 13.30 
 
namita.subiotto@ff.uni-lj.si
T: 01 241 12 74

 

Nemščina

       
doc. dr. Andreja Retelj  317

 http://germanistika.si/sl/osebje/pedagoski-delavci/1-andreja-retelj

andreja.retelj@ff.uni-lj.si

T: 01 241 1344

doc. dr. Urška Valenčič Arh   http://germanistika.si/sl/osebje/pedagoski-delavci/48-urska-valencic-arh

urska.valencic-arh@ff.uni-lj.si

T: 01 241 1354

dr. Mojca Leskovec   po dogovoru

mojca.leskovec@ff.uni-lj.si

T: 01 241 1344

       

 

Poljščina

izr. prof. dr. Maria Wtorkowska
  

 

Tobačna 5, 
Kabinet 5/2/03
čet. 10.30 - 12.00 
(zim. sem.)
čet. 13.00 - 14:30 
(pol. sem)
mwtorkowska@yahoo.com
T: 01 241 16 42

 

 

Portugalščina

lekt. dr. Blažka Müller-Pograjc
 
R 8 B/I
 
Preko el. pošte
 
blazka.müller@guest.arnes.si
041 523 758

 

Ruščina

lekt. Marina Spanring Poredoš
 
212
 

po.14.30-15.00; če.11.30-12.30

marina.spanring@gmail.com
T: 01 241 12 86

 

Slovaščina

lekt. Darija Pivk
 
Tobačna 5, 
Kabinet 1
tor. 13.00 - 14.30
 
darija.pivk@siol.net
 

 

 

 

Srbščina

lekt. dr. Tatjana Balažic Bulc 
 
217 
 
sre. 9.30 - 11.00 
 
tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

 

 

Stara Grščina

lekt. mag. Jelena Isak Kres 

 

327 

 

pon. 11.20 - 12.10
pet. 11.30 - 12.30 
(na Zavetiški)
jelena.isak@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 18
 

 

Španščina

 lekt. Andreja Trenc  R 5 B/I sre. 11.00 - 12.00

andreja.trenc@ff.uni-lj.si

 T: 01 241 1442

 

Švedščina

lekt. Mita Gustinčič Pahor 13 Čet. 13.00-14.30 Mita.GustinčičPahor@ff.uni-lj.si