Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 
Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Na fakulteti bomo v letnem semestru gostili okoli 70 študentk in študentov, ki so prišli na izmenjavo. Zanje smo v petek, 10. 2. 2023, pripravili informativno srečanje (Welcome Day). Študentke in študente je pozdravila prodekanja izr. prof. dr. Irena Samide, nato smo jim predstavili fakulteto ter jih seznanili s storitvami, povezanimi s študentskim življenjem v Ljubljani, študijskim procesom in dejavnostmi, ki bodo tekom leta zanje organizirane. Na dogodku so sodelovali tudi tutorke in tutorji za tuje študentke in študente. Vsem študentkam in študentom želimo uspešno izmenjavo ter dober začetek študijskega leta.

 
Psihološka svetovalnica

V okviru Oddelka za psihologijo FF, pod vodstvom asist. Polone Jančar, je začela delovati psihološka svetovalnica za študentke in študente FF. Svetovalnica nudi psihosocialno podporo v obliki individualnih srečanj, kmalu pa tudi preko uporabnih delavnic in podpornih skupin. V psihološki svetovalnici sodelujejo tudi študentje psihologije.

Več

 
Konferenca Z jeziki danes za jutri: Aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur

Na FF med 5. in 7. 10. 2023 pripravljamo konferenco Z jeziki danes za jutri: Aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo pri razmisleku o novih izzivih in možnostih v jezikovnem izobraževanju ter o sožitju kultur za uspešno delovanje družbe 21. stoletja, tako z znanstveno-raziskovalnega kot tudi strokovnega oz. praktičnega vidika primerov dobrih praks. Rok za oddajo povzetka: do 5. 4. 2023. Vabljeni k prijavi prispevkov.

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF
 
- Blaž Lukan: Gledališka sinteza: razprave o drami, gledališču in performansu

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.
 
- Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave: Letn. 10, št. 1 (2022)  

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.
 
- Dela: Št. 57 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

Več

 
DOGODKI
Razstava: 10 korakov za odpravo nasilja nad ženskami

Nasilje nad ženskami je ena najbolj razširjenih oblik nasilja v intimnih razmerjih in/ali družini. Kako lahko sami pomagamo in žrtvam zagotovimo podporo in pomoč? Vabljeni na ogled razstave z naslovom 10 korakov za odpravo nasilja nad ženskami, ki ponuja ključ do odgovora na takšno vprašanje. Razstava bo na ogled od ponedeljka, 20. 2. 2023, do torka, 7. 3. 2023, v avli FF.

Foto: Amnesty International Slovenije


 
(Ne)Vidnost vlaške romunščine v vzhodni Srbiji

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1224. sestanek, ki bo v ponedeljek, 20. 2. 2023, ob 18. uri (pred. 325). Na temo (Ne)Vidnost vlaške romunščine v vzhodni Srbiji bosta predavali dr. Annemarie Sorescu-Marinković, višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za balkanske študije v Beogradu, in Monica Hutanu, docentka na Oddelku za romuniščino na Zahodni univerzi v Temišvaru in lektorica za romunski jezik na Univerzi v Beogradu. Predavanje bo v angleščini.

Več

 
Matematična uporaba, razlaga in nepogrešljivost v znanosti – upanje za platonistične argumente

Vabljeni na gostujoče predavanje izr. prof. dr. Vladimirja Drekalovića s Filozofske fakultete Nikšić Univerze v Črni gori z naslovom Matematična uporaba, razlaga in nepogrešljivost v znanosti – upanje za platonistične argumente. Predavanje v angleščini bo v torek, 21. 2. 2023, ob 13. uri (pred. 325).

Več
 
 
Predavala bo dr. Lujza Urbancova z Univerze Mateja Bela v Banski Bistrici

Katedra za slovaški jezik in književnost Oddelka za slavistiko FF vabi na predavanji dr. Lujze Urbancove z Univerze Mateja Bela v Banski Bistrici, in sicer:

- v sredo, 22. 2. 2023, ob 14.40 (pred. Tobačna 2): Spolno uravnotežena slovaščina in kontekstualno senzitivni leksemi (predavanje bo potekalo v slovaškem jeziku),

- v četrtek, 23. 2. 2023, ob 11.20 (pred. Tobačna 4): Ženske in moške podobe v slovaških ljudskih pesmih (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku).

 
ALUO v Knjigarni FF: Tine Lisjak, Voliera

Nadaljujemo s ciklom razstav študentk in študentov različnih smeri UL ALUO v Knjigarni FF. Na tretji razstavi z naslovom Voliera se predstavlja Tine Lisjak, podiplomski študent fotografije. Odprtje razstave bo v četrtek, 23. 2. 2023, ob 11. uri v Knjigarni FF. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Več

 
FF govorí v letu jezikov: Jezik in možgani

Vabljeni na predavanje Jezik in možgani, ki ga bo v sklopu cikla predavanj FF govorí v letu jezikov izvedla doc. dr. Anka Slana Ozimič (Oddelek za psihologijo FF). Predavanje bo v četrtek, 23. 2. 2023, ob 18. uri (pred. 2).

Več

 
Gostujoči predavanji prof. ddr. Csabe Földesa (Univerza v Erfurtu)

Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF bo v okviru Leta jezikov gostoval ugledni jezikoslovec in germanist prof. ddr. Csaba Földes z Univerze v Erfurtu. Profesor Földes deluje na različnih jezikoslovnih področjih, še posebej pa se ukvarja z medkulturno lingvistiko, sociolingvistiko in jezikovno stičnostjo, večjezičnostjo, nemškimi jezikovnimi manjšinami in jezikom manjšinskih medijev, nemščino kot drugim in tujim jezikom ter kontrastivno frazeologijo in leksikografijo (www.foeldes.eu). Izvedel bo dve predavanji:

- v sredo, 22. 2. 2023, ob 13.45 (Modra soba): Od Antropološke lingvistike do Medkulturne lingvistike: kultura kot predmet raziskovanja v jezikoslovju,

- v četrtek, 23. 2. 2023, ob 12.10 (pred. 15): Varietete nemškega jezika v Evropi.

Predavanji bosta potekali v nemškem jeziku. Vljudno vabljeni!
 
 
Šmitkov večer: O cirkusu in ostalih rečeh, ki jih je najti na obrobjih

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na 22. Šmitkov večer z naslovom O cirkusu in ostalih rečeh, ki jih je najti na obrobjih, ki bo potekal v torek, 28. 2. 2023, ob 18. uri (pred. P3, Zavetiška 5). Jana Milovanović (Terra Vera) bo pripovedovala o svojih raziskavah na področju potujočih cirkuških skupnosti in sorodnih fenomenov, o etnografsko-poetičnem raziskovanju obmejnih prostorov in o svoji vlogi lokalne koordinatorke Migrantour – usposabljanju in podpori priseljencev za medkulturne vodnike po urbanih in ruralnih okoljih. Pogovor bodo vodili asist. dr. Miha Kozorog ter študentki Enja Grabrijan in Manca Voje. Pogovor bo fotografiran in predvidoma sneman.
PREGLED MEDIJSKIH OBJAV
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Izpostavljamo nekaj objav. 
Reševanje spomenikov stare Nubije: "Zares so opravili izjemno delo« (razstava Potopljene kulture: Reševanje spomenikov stare Nubije med letoma 1963 in 1964. Skozi objektiv Mihe Pirnata (1924–2022), ki je bila na ogled v Galeriji Peti Štuk na FF, Rtvslo.si, 11. 2. 2023)


 
Izvor kupida (v oddaji sodelovala doc. dr. Sonja Weiss, Oddelek za klasično filologijo FF, Radio Slovenija 1, Jutranji program, 14. 2. 2023)
 
Glasovi s severa. Ob jubileju delovanja lektorata švedščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (pogovor z lekt. Mito Gustinčič Pahor, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF, in vodjo tečajev švedščine na FF Ivo Klemenčič, Radio ARS, 15. 2. 2023)
 
Kako smo poimenovali živali – Intervju z dr. Kozmo Ahačičem, ki je nastal v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira FF.

Celoten ciklus intervjujev Noči si lahko ogledate na www.humanistika.si.

 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si