Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov

Projekt Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti! primer dobre prakse

Projekt Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ga je koordinirala FF, in je v svoje dogodke vključeval tudi dogodke številnih drugih članic in akademij UL, je bil izpostavljen kot primer dobre prakse v poročilu Evropske komisije o projektih Obzorje 2020, kar pomeni posebno priznanje kakovosti projekta. Poročilo je objavljeno na spletni strani Urada za publikacije Evropske unije, kjer si ga lahko tudi ogledate.
 
 

Folklora v slovenskih oglasnih sporočilih 1980–2010

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi v ponedeljek, 11. januarja 2021, ob 15.00 uri (v okviru predavanj iz Folkloristike) na predavanje Folklora v slovenskih oglasnih sporočilih 1980–2010 dr. Simone Klaus. Vabilo s prijavo na eika@ff.uni-lj.si prejmete po vnaprejšnji prijavi. Vabljeni!
 

10. Šmitkov večer: O čarih etnološkega poklica

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na 10. Šmitkov večer, ki bo potekal v torek, 12. januarja 2021, ob 18.00 uri prek Zooma. Pogovor z dr. Ingrid Slavec Gradišnik bodo vodili izr. prof. dr. Mateja Habinc ter študenta René Dopler in Tina Krašovic.

Več


 

Muslimanke v komunističnih politikah spola: od Sovjetske Zveze do Jugoslavije

V sredo, 13. januarja 2021, ob 16.20 uri bo v okviru predavanj iz Etnologije Balkana na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF gostovala dr. Andreja Mesarič (Oddelek za vzhodnoevropske študije, Filozofska fakulteta, Karlova univerza v Pragi) s predavanjem z naslovom Muslimanke v komunističnih politikah spola: od Sovjetske Zveze do Jugoslavije.
Vabilo s prijavo na eika@ff.uni-lj.si prejmete po vnaprejšnji prijavi. Vabljeni!

 

Sledi južnoslovanskih kultur v slovenski kulturni in jezikovni krajini

Oddelek za slavistiko FF vabi v sredo, 13. januarja 2021, ob 18.00 uri v okviru predmeta Južnoslovanske družbe in kulture na predstavitev študentskih raziskovalnih nalog na temo Sledi južnoslovanskih kultur v slovenski kulturni in jezikovni krajini. Srečanje bo potekalo prek Zooma, na povezavi. Svoje izsledke bodo predstavili:

Nika Lončar: Sledi južnoslovanskih kultur v jezikovni in kulturni krajini v Trbovljah;
Anette Pavić: Sledi južnoslovanskih kultur v jezikovni in kulturni krajini v Postojni;
Aleksandar Trifunović: Sledi južnoslovanskih kultur v poimenovanju ljubljanskih ulic;
Nik Keber: Sledi južnoslovanskih kultur v slovenski popularni glasbi;
Marko Stanojević: Sledi južnoslovanskih kultur v ljubljanskih grafitih nekoč in danes.

 

Ljubezen v času covida

Prisrčno vabljeni na pesniški maraton Ljubezen v času covida programa Kreativnega Pisanja Poezije študentk in študentov magistrskega študija Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF pod mentorstvom prof. dr. Borisa A. Novaka, ki bo potekal v četrtek, 14. januarja 2021, od 17.00 ure dalje po Zoomu in v neposrednem prenosu prek Facebook strani FF. Poleg pesmi v slovenščini bomo imeli priložnost slišati tudi pesmi tujih študentk na študijski izmenjavi, kar je eden izmed redkih mednarodnih programov, ki deluje v času pandemije. Pridružile se bodo tudi uveljavljene osebnosti slovenske literature, nekdanje študentke in študentje Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF.

Več

 

Vabilo na 40. simpozij Obdobja

Vabljeni k udeležbi na jubilejnem 40. mednarodnem znanstvenem simpoziju Obdobja z naslovno temo Slovenska poezija, ki bo potekal od 17. do 19. novembra 2021 v organizaciji CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko FF. Vse o simpoziju Obdobja 40, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani (Simpozij Obdobja 40), kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo je 10. februar 2021. Dodatne informacije: simpozij@ff.uni-lj.si.
 

Novosti Znanstvene založbe FF

Ajshil, Peržani; Vklenjeni Prometej (prevedel, spremno besedo in opombe napisal dr. Kajetan Gantar)

Dr. Kajetan Gantar (1930), zaslužni profesor in akademik, klasični filolog, prevajalec in pisatelj, je ena tistih osebnosti v slovenskem prostoru, ki so vtisnile neizbrisljiv pečat v našo kulturno dediščino. Kot klasični filolog in mednarodno priznan strokovnjak je s svojim delom odločilno prispeval k ohranitvi in razvoju stroke v Sloveniji. Knjiga prinaša ponatis monumentalnih prevodov dveh biserov klasične antike, Ajshilovih tragedij Peržani in Vklenjeni Prometej, skupaj z izčrpno spremno študijo. Vklenjeni Prometej je avtorjev prevajalski prvenec, ki je prvič izšel l. 1962 (Nova Obzorja, Maribor) in nato l. 1982 (Mladinska knjiga, Ljubljana). Knjiga je izšla v sozaložništvu z Založbo Družina.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF.

 

Tomo Virk: Pod Prešernovo glavo: slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja (Acta comparativistica Slovenica)

Študija Toma Virka o družbeni vlogi slovenske literature se osredinja na to, kar je po Dušanu Pirjevcu naloga tradicionalne literarne znanosti. Metodološko izhodišče njenega zanimanja, kot avtor pojasnjuje v predgovoru, je okoliščina, da je literarna umetnina vsekakor tudi »realno socialno dejstvo«, vpeto v svojo dobo, kulturo, družbo. Ta njena vpetost je dvosmerna: na eni strani ji doba, kultura, družba vtiskujejo svoj pečat, na drugi strani pa dobo, kulturo, družbo tudi sama sooblikuje. Vsebinska podlaga za raziskavo so dozdajšnje ugotovitve slovenske literarne vede in komparativistike o posebni, »specifični« naravi tega razmerja med slovensko literaturo in družbo, njen cilj je najprej preveriti te ugotovitve, nato pa raziskati naravo tega razmerja za novejša obdobja slovenske literarne kulture, tudi za najnovejše, ki se – če iz pragmatičnih razlogov postavimo markantno zgodovinsko zarezo – začenja približno s slovensko osamosvojitvijo.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali do nje prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.

 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.

Houston, Slovenija ima problem! (prispevek zasl. prof. ddr. Rudija Rizmana, Delo – Sobotna priloga, 24. 12. 2020)

Humanistično zasnovani pristopi v učenju in poučevanju (prispevek zasl. prof. ddr. Barice Marentič Požarnik, Vzgoja, 28. 12. 2020)

»Slovenci imamo svoj jezik zelo radi« (pogovor s prof. dr. Hotimirjem Tivadarjem, Oddelek za slovenistiko FF, Vestnik Murska Sobota, 31. 12. 2020)

Ob prelomu leta: Epidemija koronavirusa močno zaznamovala tudi vzgojo in izobraževanje (izjava zasl. prof. dr. Ljubice Marjanovič Umek, sta.si, 3. 1. 2021)

Ko je dom pisarna (izjava izr. prof. dr. Eve Boštjančič, Oddelek za psihologijo FF, TV Slovenija 1, oddaja Tednik, 4. 1. 2021)

21. stoletje bo žensko, ali pa ga ne bo (izjava izr. prof. dr. Damjana Mandelca, Oddelek za sociologijo FF, Delo – Ona, 5. 1. 2021)

Josip Jurčič danes (gostje: akad. dr. Janko Kos in prof. dr. Tone Smolej, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF, ter izr. prof. dr. Urška Perenič, Oddelek za slovenistiko FF, oddaja Panoptikum. 6. 1. 2021)

 
Pogovor z izr. prof. dr. Đurđo Strsoglavec z Oddelka za slavistiko FF o prevajanju
(v izvedbi LUD Literatura).


 

 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si