Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Novosti Znanstvene založbe FF

Seta Knop (ur.): Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi (Acta comparativistica Slovenica)

V knjigi Od Antigone do Zolaja so prvič na enem mestu zbrani skupaj vsi doslej po revijah in zbornikih raztreseni prispevki dr. Evalda Korena, profesorja, ki je desetletja dajal pečat Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter zaznamoval generacije komparativistov. Trem tematsko zaokroženim sklopom (Poglavja iz slovenske književnosti in naturalizma, Prispevki k teoriji primerjalne literarne vede, Študije o verzifikaciji, retoriki in prevodoslovju) sledi bogato slikovno gradivo, uvaja pa jih spremna beseda njegovega učenca, dr. Toneta Smoleja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.
Svanibor Pettan (ur.), Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 (Glasba na Slovenskem po 1918)

Pričujoča publikacija je zaključna študija štiriletnega temeljnega raziskoval­nega projekta z naslovom Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991. V projektu so se raziskovalci osredotočili na študij struktur in procesov (trans)kulturnih dinamik glasbenih praks tako posameznikov kot tudi skupin iz vrst etničnih manjšin ter na komunikacijske vidike njihovega odnosa z večinsko populacijo v slovenskem okolju.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.
 

 
Alenka Žbogar (ur.), Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.–16. 7. 2021

Prispevki v pričujočem zborniku spodbujajo k refleksiji in evalvaciji ženskega gibanja na relaciji med spolom in jezikom, s posebnim ozirom na različne vidike rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije, pa tudi na področju slovenske literature, hkrati pa osvetljujejo položaj ustvarjalk v slovenski umetnosti, znanosti in kulturi.

Zbornik je brezplačen. Do njega lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.
 

 
Téa Sernelj (ur.), Glasovi upanja in solze cvetov

Ob 25. jubileju ustanovitve Oddelka za azijske študije so študentke in študenti sinologije pod mentorstvom doc. dr. Tée Sernelj prevedli izbor klasičnih in sodobnih kitajskih pesmi. Zbirka prevodov nosi naslov Glasovi upanja in solze cvetov. Solze cvetov je metafora, ki najbolj nazorno opisuje duha generacije sodobnih pesnic in pesnikov. Kljub temu, da lahko te pesmi v nas vzbudijo občutke žalosti ali celo nihilizma, pa je kitajska poezija v svojem bistvu prežeta z ljubeznijo do življenja. In prav zato v teh pesmih odzvanjajo glasovi upanja.
Publikacija je brezplačna.

Več informacij dobite na Oddelku za azijske študije.

 
Pesniške drobtinice študentske gledališke skupine

Italijanska študentska gledališka skupina Maschere nude je zaključila svoj projekt na daljavo z imenom Pesniške drobtinice / Pillole di poesia, ki si ga lahko ogledate njihovem Youtube kanalu.

Čestitamo za odlično delo!
 

 
Zaključil se je Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

16. julija 2021 se je zaključil 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga v okviru Oddelka za slovenistiko FF organizira CSDTJ. Na prireditvi je letos na daljavo sodelovalo 89 udeležencev in udeleženk iz 24 držav. Do zbornika seminarja lahko brezplačno dostopate na portalu E-knjige FF.
 
Pregled medijskih objav
 
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.


Brez odgovorov (prispevek o odgovoru dekana FF, prof. dr. Romana Kuharja, na skopa pojasnila MIZŠ v zvezi z novelo Zakona o tujcih, Mladina, 16. 7. 2021)

Ustvarjalke imajo osrednje mesto na letošnjem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture (oddaja o 57. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga pripravlja CSDTJ, Prvi program Radia Slovenija, 13. 7. 2021)

"Seveda so kulturne razlike, ampak ljudje v Sloveniji so zelo topli. Zato sem tukaj tudi ostala." (doc. dr. Nagisa Moritoki Škof, Oddelek za azijske študije FF v oddaji Drugi pogled, Prvi program Radia Slovenija, 20. 7. 2021)

Oblaki nad deželo vzhajajočega sonca (v oddaji Intelekta sodelujeta prof. dr. Andrej Bekeš in doc. dr. Luka Culiberg, Oddelek za azijske študije FF, Prvi program Radia Slovenija, 20. 7. 2021)

 
Posnetek koncerta Tinkare Kovač v Knjigarni FF, ki je potekal v okviru spremljevalnega programa letošnjega sejma Liber.ac.
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si