Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Kratek opis knjižnice

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti, katere zametki segajo v leto ustanovitve Univerze v Ljubljani, je osrednja romanistična knjižnica v Sloveniji. S svojim leposlovnim, strokovnim in znanstvenim knjižnim in revijalnim fondom (sinhrono in diahrono jezikoslovje, literarna zgodovina in teorija, didaktika tujih jezikov) ter informacijsko podprtimi uslugami je na razpolago pedagoškemu procesu in znanstvenemu delu treh študijskih smeri (Francistiki, Italijanistiki in Hispanistiki), obenem pa nudi širok spekter literature v romunskem, portugalskem, katalonskem, furlanskem in ladinskem jeziku.

Knjižna zbirka obsega nad 40.000 enot (monografske publikacije, med katerimi je ok. 1700 diplomskih, magistrskih in doktorskih del, ter 170 naslovov tujih revij). Fond narašča z nakupi, darovi in izmenjavo. Z izmenjavo “oddelčnih” revij Linguistica, Verba hispanica in Vestnik je pridobljenih ok. 40 tujih strokovnih in znanstvenih revij.

Knjižnica je vključena v računalniški vzajemni katalog COBIB od 1994. Podatki o do tedaj  pridobljenem gradivu so na razpolago v klasičnem listkovnem, velik del tudi že v računalniškem katalogu. V COBIB je vnešena dobra polovica celotnega gradiva.

Avtomatizirana izposoja poteka od 2002. Večina knjig je na razpolago 2 tedna , študijsko gradivo, znanstveni magisteriji in doktorati 1 teden, slovarje, enciklopedije, bolonjska magistrska dela, diplomska dela in arhivsko gradivo pa je možno konzultirati le v čitalnici.

Bibliotekarki izdelujeta strokovno in znanstveno bibliografijo članov Oddelka.

       

           

Posebnosti knjižnice

  • dragoceno gradivo: Škerljeva, Šturmova in dr. zapuščina, ugledni slovarji in enciklopedije v več zvezkih, jezikovni atlasi, romanistični zborniki LRL, zajetna zbirka tujih revij...

  • fizična razdvojenost knjižnice na francosko-italijanski in špansko-portugalski del, ki kljub vsesplošni informatizaciji krni njeno celostno vizijo in učinkovito delovanje.