Back to top

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Centre for Comparative Historical Studies (ICCHS)

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

ICCHS je bil ustanovljen leta 2015 in deluje v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Center izvaja predvsem sledeče aktivnosti:

  • podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelkov, predvsem v mednarodnem prostoru;
  • organizacija gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti;
  • dokumentiranje umetnostne in druge dediščine srednjega in zgodnjega novega veka, predvsem v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem;
  • vodenje dokumentacijskega internetnega portala;
  • sodelovanje pri urejanju Fototeke Oddelka za umetnostno zgodovino;
  • priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.

 

Na spletni strani centra so dostopne dodatne informacije o trenutnih aktivnostih, novice ter prihajajoči dogodki.