Back to top

 

dr. Lilijana Žnidaršič Golec, docentka 

 

tel. št.:                  01/241 4234

elektr. naslov:      lilijana.znidarsic[at]gov.si

povezave:           bibliografija

IZOBRAZBA
  • 2000: doktorica znanosti s področja zgodovine zgodnjega novega veka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
  • 1987: profesorica zgodovine in angleškega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  • 2005–: docentka za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2016–2018: članica ARRS raziskovalnega projekta Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, vodja: dr. Boris Golec
  • 2006–: članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
  • 2000–: arhivistka za starejše arhivsko gradivo (Arhiv Republike Slovenije)
  • 1996–: članica mednarodnega uredniškega odbora revije Moreana
  • 1992–2000: arhivistka (Nadškofijski arhiv Ljubljana)
  • 1990–1992: profesorica angleščine (Jezikovni center International, Ljubljana)
  • 1988–1989: gostujoča raziskovalka pri Université Catholique de l'Ouest, Amici Thomae Mori, Angers, Francija
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Cerkvena in verska zgodovina zgodnjega novega veka; urbarji.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2016. “'Wir werurteilen jegliche Wahrsagerei, Zauberei.' Anweisungen für Priester der Diözese Laibach (Ljubljana) zur Bekämpfung des Aberglaubens im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.“ Historisches Jahrbuch  136: 451–470.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2015. Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2011. “Die 'Slowenische Kirchenordnung' von 1564 zwischen Wunsch und Wirklichkeit.“ In Primus Truber 1508-1586: der slowenische Reformator und Württemberg, edited by Sönke Lorenz, Anton Schindling, Wilfried Setzler, 103–115. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2008. “Die Protokolle der Kollegs-Vorstehung als Quelle und ihre Aufschlüsse über die Alumnen der Diözese Laibach.“ In Das Priesterkolleg St. Augustin 'Frintaneum' in Wien 1816 bis 1918: kirchliche Elite-Bildung für den Donau-Alpen-Adria-Raum, edited by Karl Heinz Frankl, Rupert Klieber,83–104. Wien; Köln; Weimar: Böhlau.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2000. Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 22). Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti.