Back to top

 

          dr. Ignacij Voje, zaslužni profesor 

              upokojen

             

 

 

              elektr. naslov:     ignacij.voje[at]gmail.com

              povezave:          bibliografijaSlovenska biografija

IZOBRAZBA
 • 1964: doktor znanosti s področja zgodovinopisja 
 • 1954–1956: specializacija iz turkologije (Orijentalni institut v Sarajevu)
 • 1951: diploma iz obče in narodne zgodovine ter geografije (Univerza v Ljubljani)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 1996: zaslužni profesor
 • 1993: upokojitev
 • 1980: redni profesor za zgodovino jugoslovanskih narodov do konca 18. stoletja 
 • 1975: izredni profesor 
 • 1967: docent za zgodovino jugoslovanskih narodov razen Slovencev do konca 18. stoletja 
 • 1960: predavatelj za zgodovino Srbov, Hrvatov in Makedoncev do konca 18. stoletja 

 

Institut za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

 • 1951: asistent za zgodovino balkanskih narodov 

 

Nagrade in odlikovanja 

 • 2016: Medalja za zasluge, ki jo podeljuje predsednik Republike Slovenije 
 • 2014: častni član Arhivskega društva Slovenije 
 • 2012: dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 • 2008: Zoisova nagrada za življenjsko delo 
 • 2008: častni član Slovenske matice 
 • 2008: častni član Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
 • 1989: Priznanje Filozofske fakultete 
 • 1988: odlikovanje Red dela z zlatim vencem 
 • 1981: priznanje Kulturne skupnosti Domžale za kulturno udejstvovanje v občini 
 • 1977: Nagrada Sklada Borisa Kidriča za knjigo Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku
 • 1975: Priznanje Orijentalnega instituta Sarajevo 

 

Strokovno delo (izbor)

 • 2008–2016: član upravnega odbora Slovenske Matice
 • 1988–2008: predsednik nadzornega odbora Slovenske matice 
 • druga polovica 80. let: član jugoslovanske komisije za sodelovanje pri Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas 
 • 1981–1989: podpredsednik jugoslovanskega nacionalnega komiteja za balkanologijo 
 • 1980–1982, 1986–1990: podpredsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
 • 1980–1982, 1985–1990: predstojnik Oddelka za zgodovino
 • 1978–1982: predsednik Komisije za pouk zgodovine pri Zvezi zgodovinskih društev Jugoslavije 
 • 1977–1982: predsednik fakultetne komisije za medsebojna delovna razmerja 
 • 1977–1982: podpredsednik Zveze zgodovinskih društev Jugoslavije, leta 1982 je opravljal vlogo predsednika te zveze 
 • 1976–1980: predsednik Zgodovinskega društva za Slovenijo 
 • 1975–1980: predstavnik Filozofske fakultete v svetu Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
 • 1973–1977: član delegacije Filozofske fakultete pri občinski skupščini Ljubljana Center
 • 1972–1991:včlan uredniškega odbora znanstvene revije Prilozi za orijentalnu filologiju 
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Gospodarska, družbena in kulturna zgodovina Jugovzhodne Evrope in slovenskega ozemlja v poznem srednjem in zgodnjem novem veku.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Voje, Ignacij idr, ur. 2016. Pisma Gregorja Čremošnika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Voje, Ignacij. 2011. Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki. Ljubljana, Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Voje, Ignacij. 2005. Slovenica – Balcanica. Ljubljana: Slovenska matica.

Voje, Ignacij. 2003.  Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Voje, Ignacij. 1996. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Voje, Ignacij. 1976. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.Voje, Ignacij. 1976. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku = Der Kredithandel von Dubrovnik im Mittelalter. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.