Back to top

 

          dr. Janez Peršič, docent 

             upokojen

          

 

 

         

             povezave:          bibliografija

IZOBRAZBA
  • 1986: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),

  • 1973: univerzitetni diplomirani zgodovinar in sociolog (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  • Docent za občo in slovensko zgodovino srednjega veka (1986–)
  • Asistent (1973–1986)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Gospodarska, družbena in pravna zgodovina srednjega veka.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Peršič, Janez. 1999. Židje in kreditno poslovanje v srednjeveškem Piranu. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete.

Peršič, Janez. 1985. “Pravni in družbeni položaj tujih bankirjev v Piranu (v 14. in 15. stoletju).” Zgodovinski časopis 39, št. 4: 335–338.

Peršič, Janez. 1977. “Družina florentinskih bankirjev Soldanieri in Piran.” Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 25, št. 1: 12–18.

Peršič, Janez. 1975. “Florentinec Franciscus Benzini, bankir v Piranu (1338–1348).” Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 23, št. 3: 138–148.

Štih, Peter in Janez Peršič. 1981. “Problem langobardske vzhodne meje.” Zgodovinski časopis 35, št. 4: 333–341.