Back to top

 

          dr. Dušan Nećak, zaslužni profesor

              upokojen   

              kabinet:               109

              tel. št.:                 01/241 1194

              elektr. naslov:     dusan.necak[at]ff.uni-lj.si

              govor. ure:          po dogovoru

              povezave:          bibliografija

 

IZOBRAZBA
 • 1978: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1971: univerzitetno diplomiran profesor zgodovine in umetnostne zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 1989: redni profesor za sodobno zgodovino

 

Gostovanja:

 • 2010: Freie Universität Berlin, Vzhodni inštitut
 • 2006: Freie Universität Berlin, Vzhodni inštitut
 • 2005-2006: Univerza v Celovcu, Inštitut za sodobno zgodovino
 • 2003: Freie Universität Berlin, Vzhodni inštitut
 • 2000: Freie Universität Berlin, Vzhodni inštitut
 • 1997–1998: Univerza na Dunaju, Inštitut za sodobno zgodovino
 • 1995: Univerza v Kölnu
 • 1993–1994: Univerza v Celovcu, Inštitut za sodobno zgodovino
 • 1986–1987: Univerza na Dunaju, Inštitut za sodobno zgodovino

 

Štipendije:

 • Petkratni štipendist fundacije DAAD za profesorje: München, Berlin, Bonn, Koblenz, Köln, Potsdam
 • Dvakratni štipendist fundacije Konstatin Jireček: Dunaj

 

Gostujoča predavanja:

 • Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Makedonija,  Nemčija, Severna Koreja, Srbija, Velika Britanija, ZDA.

 

Članstvo v programu:

 • 1999–2014: Slovenska zgodovina

 

Vodja projekta:

 • 2001–2003: Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju/Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert.
 • 1999–2001: Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države, J6-1034;
 • 1996–1998: Nemci na Slovenskem, J6-6326.
 • 1994–1996: Grenzloses Österreich: »Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta v času/Österreich. Jugoslawien. Slowenien. Die slowenische nationale Identität im Wandel«.

 

Članstvo v projektu:

 • 2006–2008: Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji
 • 1996–2000: Arhivistična raziskava
 • 1997–1999: Slovenska zgodovina
 • 1995–1998: Slovenci in Evropa

 

Vodstvene funkcije:

 • 1987–1989: dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1985–1987: prodekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1996–2002: predsednik/vodja Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete (ZIFF)
 • 1999–2004: član Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
 • podpredsednik Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani
 • 1992–1994: predstojnik Oddelka za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1984–1985: predstojnik Oddelka za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Nagrade in priznanja:

 • 2015: podelitev naziva zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k razvoju znanosti ter predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela
 • 2013: priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečno uspešno pedagoško delo
 • 1996: Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo za vrhunske dosežke v zgodovinopisju
 • 1994: veliko priznanje Filozofske fakultete za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Sodobna zgodovina s posebnim ozirom na povojno zgodovino; nemško-jugoslovanski/slovenski odnosi ter avstrijsko-jugoslovanski/slovenski odnosi; narodnostna in manjšinska problematika; migracije in begunci; metodološka in teoretična vprašanja proučevanja sodobne zgodovine.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Nečak, Dušan. 2013. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963-1969). Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Nečak, Dušan. 2002. Hallsteinova doktrina in Jugoslavija. Tito med Zvezno republiko Nemčijo in Nemško demokratično republiko. Ljubljana: Razprave ZIFF.

Nečak, Dušan (ur.). 1998 (2002, 2. izd.). »Nemci« na Slovenskem 1941-1955. Ljubljana: Razprave ZIFF.

Nečak, Dušan. 1996. Die österreichische Legion II. Wien-Köln: Boehlau Verlag.

Nečak, Dušan. 1995. Avstrijska legija II. Maribor: Založba Obzorja.

Nečak, Dušan. 1982. Volitve na Koroškem po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Založba Borec.