Back to top

 

          dr. Miroslav Stiplovšek, zaslužni profesor 

              upokojen 

 

 

 

              

             povezave:         bibliografija

IZOBRAZBA
 • 1966: doktor zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1960: diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 • 2003–: zaslužni profesor 
 • 1981–2002: redni profesor za novejšo zgodovino 
 • 1976–1981: izredni profesor za novejšo zgodovino 
 • 1972–1976: docent 
 • 1961–1972: asistent 

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • Predsednik Kulturne skupnosti občine Domžale (70. in 80. leta)
 • Član skupščine republiške izobraževalne in raziskovalne skupnosti (70. leta)
 • Predsednik Sveta za prosveto in kulturo občinske skupščine Domžale (60. leta)
 • 1965–1969: poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije
 • 1962–1968: tajnik Zgodovinskega društva Slovenije
 • 1960 arhivar na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani

 

 • Član Zveze zgodovinskih društev Slovenije (2005–: častni član)
 • Član Zgodovinskega društva Ljubljana (2005–: častni član)
 • Član sveta Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (sedaj Inštitut za novejšo zgodovino)

 

Nagrade in priznanja

 • 2006: Zlati red za zasluge Republike Slovenije
 • 2004: častni član občine Domžale
 • 2003: Priznanje Filozofske fakultete
 • 1985: Zlata plaketa občine Domžale
 • 1979: Red dela z zlatim vencem
 • 1978: Nagrada Sklada Borisa Kidriča za delo (soavtor) Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 19411945
 • 1972: Nagrada Sklada Borisa Kidriča za delo Šlandrova brigada 
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Slovenska zgodovina med obema vojnama; čas pred 1. svetovno vojno; socialna zgodovina pred 2. svetovno vojno; ustavnopravni položaj Slovenije v prvi Jugoslaviji; NOB; zgodovina domžalskega območja v 19. in 20. stoletju.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Stiplovšek, Miroslav. 2006. Banski svet Dravske banovine: 19301935. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Stiplovšek, Miroslav. 2000. Slovenski parlamentarizem 19271929. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Stiplovšek, Miroslav. 1997. “Die verfassungsrechtliche Lage und die Autonomiebestrebungen Sloweniens im jugoslawischen Staat 1918–1941.” Ö​sterreichische Osthefte 39, št. 1: 441–473.

Stiplovšek, Miroslav. 1989. Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem: Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov (1868–1945). Maribor: Obzorja.

Stiplovšek, Miroslav. 1979. Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 19181922. Ljubljana: Delavska enotnost.