Back to top
Ime in priimek: Meliha Tuhčić
Oddelek: Oddelek za sociologijo, Oddelek za zgodovino
Datum: 21.01.2022
Ura: 10:00
Prostor: 115
Naslov: Ženski spol v gimnazijskih učbenikih pri predmetih zgodovina in sociologija
Mentor: doc. dr. Židan Alojzija, red. prof. dr. Trškan Danijela

Ime in priimek: Irena Hostnikar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 21.01.2022
Ura: 11:00
Prostor: Modra soba
Naslov: Učinkovitost celostnega zdravljenja na psihiatričnem odprtem oddelku
Mentor: doc. dr. Benedik Emil, red. prof. dr. Žvelc Gregor

Ime in priimek: Ajda Mladenović
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Datum: 02.02.2022
Ura: 11:00
Prostor:

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93796266103
Naslov: Etika in estetika pri konservatorsko-restavratorskih posegih – retuša in prezentacija srednjeveških stenskih slik v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Balažic Janez, doc. dr. Mahnič Katja

Ime in priimek: Nuša Ščuka
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 17.02.2022
Ura: 10:00
Prostor: .. zoom povezava ..

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

https://uni-lj-si.zoom.us/j/98601503556
Naslov: Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih
Mentor: red. prof. dr. Kranjc Simona