Back to top
Ime in priimek: Ines Nabernik Bošnjak
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 07.06.2022
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba Zavetiška AR
Naslov: Določanje pleistocenskih virov prehrane z različnimi modernimi analizami
Mentor: doc. dr. Petru Simona

Ime in priimek: Mark Munda
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 23.06.2022
Ura: 09:00
Prostor: 532
Naslov: Mnenje študentov o storitvah Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani
Mentor: doc. dr. Koler Povh Cvetka Teja