Back to top
Ime in priimek: Sara Štangelj
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 27.10.2021
Ura: 11:00
Prostor:
Naslov: Analiza slovenskega javnega diskurza o dogodkih na Kitajskem med letoma 1839 in 1949
Mentor: doc. dr. Cergol Paradiž Ana

Ime in priimek: Jaka Čibej
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 27.10.2021
Ura: 13:00
Prostor:

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

https://us02web.zoom.us/j/7418940796?pwd=NnJLVmM3Q2ovRmIyVzE5d2hUVFI0dz09; Meeting ID: 741 894 0796; Passcode: w3mmm2
Naslov: Korpusna analiza in prepoznavanje regionalnih jezikovnih različic v spletni slovenščini
Mentor: izr. prof. dr. Fišer Darja, red. prof. dr. Gorjanc Vojko

Ime in priimek: Kaja Jaklin
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 28.10.2021
Ura: 14:00
Prostor: Modra soba

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

Naslov: Analiza komunikacije v kazenskih sodnih procesih z uporabo Griffithsove mape vprašanj
Mentor: izr. prof. dr. Areh Igor, red. prof. dr. Polič Marko

Ime in priimek: Neža Podjavoršek
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 29.10.2021
Ura: 08:30
Prostor:
Naslov: Analiza in vrednotenje portala Mrežnik
Mentor: red. prof. dr. Žumer Maja

Ime in priimek: Lea Podgoršek
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Datum: 03.11.2021
Ura: 11:00
Prostor:
Naslov: Pasma v nastajanju: Reja slovenskega toplokrvnega konja
Mentor: red. prof. dr. Baskar Bojan

Ime in priimek: Tanja Rebula
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Datum: 04.11.2021
Ura: 10:00
Prostor: Modra soba

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

Naslov: Med logosom in mitom: Antika pri Emmanuelu Levinasu
Mentor: doc. dr. Movrin David, red. prof. dr. Klun Branko

Ime in priimek: Jelena Knežević
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 04.11.2021
Ura: 10:00
Prostor: .. zoom povezava ..
Naslov: Psihološki konflikti pripovedovalca v esejih “Shooting an Elephant” in “A Hanging” pisatelja Georga Orwella
Mentor: red. prof. dr. Maver Igor

Ime in priimek: Ela Mišigoj
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 04.11.2021
Ura: 12:00
Prostor: Kabinet 420B
Naslov: Izobraževanje romskih učencev med epidemijo covid-19
Mentor: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

Ime in priimek: Jasna Butković
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 04.11.2021
Ura: 13:00
Prostor:
Naslov: Vpliv stilov vodenja na motivacijo zaposlenih
Mentor: doc. dr. Bajec Boštjan

Ime in priimek: David Zalar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 05.11.2021
Ura: 12:00
Prostor:
Naslov: Izkušnje referenčnih knjižničarjev s problematičnimi uporabniki
Mentor: doc. dr. Petek Marija

Ime in priimek: Sara Košir
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 08.11.2021
Ura: 11:30
Prostor: GIKL (16 računalnikov)
Naslov: Socialno podjetništvo na podeželju
Mentor: izr. prof. dr. Slavec Gomezel Alenka, red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Ime in priimek: Jasna Sitar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 09.11.2021
Ura: 10:00
Prostor: GIKL (16 računalnikov)
Naslov: Vrednotenje učinkov socialnega kapitala pri delovanju organizacij v Upravni enoti Litija
Mentor: red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Ime in priimek: Lenart Štaut
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 09.11.2021
Ura: 11:00
Prostor: GIKL (16 računalnikov)
Naslov: Analiza kakovosti vode na izbranih vodotokih v Zasavju
Mentor: doc. dr. Trobec Tajan

Ime in priimek: Kristina Anželj
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 11.11.2021
Ura: 11:30
Prostor: 209C
Naslov: Poenobesedenje in pogovorni jezik
Mentor: red. prof. dr. Žele Andreja

Ime in priimek: Milosav Gudović
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Datum: 18.11.2021
Ura: 17:00
Prostor: Modra soba

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

Naslov: Temeljni pojmi Heideggrove poetologije
Mentor: red. prof. dr. Snoj Vid