Back to top

 

Doktorski študij

 

 

Oddaja doktorske disertacije

 

 

Zaključevanje

 

 

Prošnje

 

Pravilnik o podiplomskem študiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Oddaja doktorske disertacije

 

  1. Študent v Referatu za doktorski študij (3. stopnja) odda 8 oz. 9 izvodov doktorske disertacije s takšnim naslovom, kot je določen z odločbo o potrditvi teme doktorske disertacije.
  2. Predloži izjavo mentorja, da je doktorska disertacija primerna za oddajo in napiše izjavo o oddaji disertacije.
  3. Poravna stroške šolnine (3. obrok, če je bila šolnina plačevana po fazah oz. če študent ni poravnal šolnine za 3. oz. 4. letnik študija).

Postopek od oddaje do zagovora doktorske disertacije traja približno 6 mesecev.

 

 

                                                 

Zaključevanje doktorskega študija

 

Zaključevanje študija po predbolonjskih študijskih programih je mogoče do izteka študijskega leta 2015/2016. To pomeni, da mora biti zagovor doktorske disertacije opravljen najkasneje do 30. 9. 2016.

Postopek od oddaje doktorske disertacije do njenega zagovora traja okoli 6 mesecev.

Veljavnosti teme doktorske disertacije je 4 leta od potrditve teme na Univerzi v Ljubljani. V skladu s Statutom UL je veljavnost teme mogoče podaljšati za eno leto, o čemer odloča Senat Filozofske fakultete na podlagi prošnje študenta.

 

Navodila za zaključevanje starih doktorskih študijskih programov

 

 

                                                 

Prošnje

 

Študenti lahko po predhodnem dogovoru ter v soglasju z mentorjem in predstojnikom oddelka oddajo prošnje za:

  • podaljšanje veljavnosti teme doktorske disertacije,
  • zamenjavo mentorja/somentorja,
  • pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku*...

v Referatu za doktorski študij (3. stopnja) Filozofske fakultete - soba 16.  

 

Vse prošnje morajo biti opremljene s soglasjem mentorja in predstojnika oddelka (lahko kot podpis na prošnji študenta), da s predlagano vsebino prošnje soglašata. Priložena morajo biti ustrezna dokazila. Samo popolne prošnje, ki bodo oddane en teden pred datumom seje Komisije za doktorski študij (do srede do 13.00 ure), bodo obravnavane na tekočih sejah, ki so praviloma 1x mesečno.

 

Študenti prošnjo izpolnijo elektronsko preko VIS-a, jo natisnejo, pridobijo vsa potrebna soglasja in jo skupaj z morebitnimi prilogami pošljejo oz. oddajo v Referatu za doktorski študij (3. stopnja).

 

Rešitev prošenj prejmejo kandidati pisno, skupaj z računom, če je sklep oz. storitev v skladu s cenikom plačljiva.

 

* V skladu s Statutom UL se diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani pišejo v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko študent napiše diplomsko ali magistrsko delo oziroma doktorsko disertacijo v angleškem jeziku, če gre za študij, ki se izvaja v tujem jeziku oziroma so za to podani utemeljeni razlogi (tuj študent, tuj mentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri tuji založbi ipd.). V drugem tujem jeziku se lahko piše magistrsko delo ali doktorska disertacija v okviru magistrskega oziroma doktorskega študija tujega jezika. Doktorska disertacija v tujem jeziku se lahko odda le skupaj z izčrpnim povzetkom v slovenskem jeziku, ki mora uporabljati ustrezno slovensko strokovno izrazje z znanstvenega področja disertacije.