Back to top

 

Predstavitveni zborniki študijskih programov

 

Enodisciplinarni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika // Germanistik

Hispanistika

Informacijska znanost z bibliotekarstvom

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Založniški študiji

Zgodovina / History

 

Dvodisciplinarni

Anglistika / English

Bohemistika

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika/Germanistik

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Nemščina/Germanistik

Pedagogika

Slovenistika

Šolsko knjižničarstvo - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina / History

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik , književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina/Germanistik

Pedagogika*

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Zgodovina / History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje: Gradec

Prevajanje: Pariz - ISIT 

Prevajanje: Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje: Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.