Back to top

 

Predstavitveni zborniki študijskih programov

 

Enodisciplinarni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika // Germanistik

Hispanistika

Informacijska znanost z bibliotekarstvom

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Založniški študiji

Zgodovina / History

 

Dvodisciplinarni

Anglistika / English

Bohemistika

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika 

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Muzikologija – v postopku

Nemščina

Pedagogika

Slovenistika 

Šolsko knjižničarstvo - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina / History

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik , književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik , književnost in kultura

Nemščina

Pedagogika*

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika 

Sociologija

Španščina

Zgodovina / History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje: Gradec

Prevajanje: Pariz

Srednjeevropske študije – v postopku

Tolmačenje: Gradec

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.