Back to top

 

Obvestilo glede vpisa drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

 

 V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji podatki študenta:

 

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.

 

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V referatu ustrezne stopnje mora oddati obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priložiti dokazila/potrdila.

Obrazec morajo študenti starih univerzitetnih programov in magistrskih programov 2. stopnje oddati skupaj s prijavo k diplomi oziroma k zagovoru magistrskega dela, študenti prvostopenjskih programov pa pred zadnjo obveznostjo svojega študijskega programa, s katero zaključijo študij. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

 

Oktober 2013