Back to top

Maja Lukanc za delo Ana Celjska: ogrodje za biografijo, Oddelek za zgodovino, mentor: red. prof. dr. Peter Štih