Back to top

 

Prejemniki Prešernove nagrade Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2011/2012

Barbara Balantič za delo Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen in izvor (Oddelek za slavistiko; mentorica: doc. dr. Petra Stankovska),

Matej Blatnik za delo Vegetacijske značilnosti izbranih melišč na območju slovenskih Alp (Oddelek za geografijo; mentor: doc. dr. Blaž Repe),

Nejc Boljka za delo Zgodovina prehrambnih lobijev 20. in 21. stoletja: Socialne posledice spremenjenega načina pridelave, distribucije in prehranjevanja za človeka (Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo; mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in red. prof. ddr. Rudolf Rizman),

Mojca Ferlič in Maruša Naglič za delo Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin (Oddelek za psihologijo; mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj),

Ignac Fock za delo »Mémoires d'un fou« de Flaubert entre autobiographie et fiction (Flaubertovi »Spomini nekega norca« med avtobiografijo in fikcijo) (Oddelek za romanske jezike in književnosti; mentorica: doc. dr. Katarina Marinčič),

Maruša Gantar za delo Janez Šubic in njegova cerkvena dela (Oddelek za umetnostno zgodovino; mentorica: doc. dr. Beti Žerovc)

Martin Horvat za delo Problem in vloga Brezmejnega pri Melisu (Prevod fragmentov in komentar) (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za filozofijo; mentorja: red. prof. dr. Marko Marinčič in red. prof. dr. Franci Zore),

Gašper Jakovac za delo Ideologija absolutizma v zgodovinski trilogiji Henrik VI. Williama Shakespeara (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: izr. prof. dr. Vid Snoj in doc. dr. Marko Štuhec),

Simona Laknar za delo Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za slovenistiko; mentorici: izr. prof. dr. Jana Kalin in red. prof. dr. Boža Krakar Vogel),

Tina Košir Mazi za delo Bhagavadgita med književnostjo in filozofijo (Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: red. prof. dr. Maja Milčinski in red. prof. dr. Boris A. Novak),

Manca Noč za delo Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; mentorica: red. prof. dr. Maja Žumer),

Maruša Obreza za delo Ledinska hišna imena v vasi Selšček (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Vera Smole, somentor: doc. dr. Matej Šekli),

Sanja Orlač za delo U- topos tujčeve razlike (Oddelek za sociologijo; mentorica: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat);

Dejan Pacek za delo Katoliška akcija v ljubljanski, lavantinski in goriški (nad)škofiji (Oddelek za zgodovino in Teološka fakulteta UL; mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Matjaž Ambrožič),

Nina Petek Črnjanski rokopis – jezikovna in vsebinska analiza slovenskih priimkov, ženskih osebnih imen in molitve (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Irena Orel),

Mirjana Plantan za delo Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi (Oddelek za geografijo; mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič),

Anže Sobočan za delo Izdelava baze izrazov za kitajsko-slovenski, slovensko-kitajski čebelarski terminološki slovar (Oddelek za azijske in afriške študije; mentorica: doc. dr. Mateja Petrovčič),

Marko Sraka za delo Radiokarbonska in kulturna zaporedja v 5. tisočletju pr. n. št. na prostoru celinske Slovenije (Oddelek za arheologijo, mentor: red. prof. dr. Mihael Budja),

Mirko Starčević za delo Fear and Influence (A Belated Poet's Ontological Agon with a Poetical Precursor)/Strah in vplivanje (Ontološki boj zapoznelega pesnika s prehodnikom) (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; mentor: red. prof. dr. Uroš Mozetič),

Primož Trdan za delo Preoblikovanje zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča (Oddelek za muzikologijo; mentor: doc. dr. Gregor Pompe)

Marko Weilguny za delo Diafora, mistična zavest in možnost odnosa, Primerjava nekaterih vidikov filozofije Martina Bubra in Willigisa Jägra (Oddelek za filozofijo; mentor: izr. prof. dr. Borut Ošlaj),

Gaja Zager Kocjan za delo Veljavnost implicitnega koncepta osebnosti, merjenega s testom implicitnih asociacij (Oddelek za psihologijo; mentorica: doc. dr. Andreja Avsec, somentor: red. prof. dr. Valentin Bucik).