Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete za leto 2010

1          MAJA ČAKARIĆ

Podoba Ljubljane in njenih prebivalcev v delih tujih avtorjev
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej

 

2          LUKA ČERNUTA

Rečni meandri na kraških poljih
Oddelek geografijo
mentor: izr. prof. dr. Karel Natek
somentor: red. prof. dr. Matjaž Mikoš

 

3          BARBARA DOLENC       

Psihometrična analiza dolge verzije vprašalnika temperamenta TEMPS-a
Oddelek za psihologijo
mentorja: doc. dr. Gregor Sočan in doc. dr. Lilijana Šprah (ZRC SAZU)

 

 4          MATEJA FERK     

Morfogeneza kotline Rakov Škocjan
Oddelek za geografijo
mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik

 

5          MATJAŽ GERŠIČ 

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save 
Oddelek za geografijo
mentor: doc. dr. Blaž Repe

 

6          ANA GORŠE          

Potek izoglos v govorih ob zgornji Kolpi
Oddelek za slovenistiko
mentorica: red. prof. dr. Vera Smole

 

7          DAVID KOŽUH

Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900
Oddelek za umetnostno zgodovino
mentor: izr. prof. dr. Matej Klemenčič
somentorica: doc. dr. Helena Seražin

 

8          URŠKA PETELIN

Slovenska recepcija Gidove Vrnitve iz Sovjetske zveze in podoba Sovjetske zveze v slovenskem literarnem in dnevnem tisku med svetovnima vojnama
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in FDV
mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej
somentorica: red. prof. dr. Monika Kalin Golob

 

9          ŠPELA PETRIC     

O jeziku Dobromirovega evangelija, najstarejšega cirilskega spomenika makedonske redakcije cerkvene slovanščine iz 12. stoletja
Oddelek za slavistiko
mentorici: doc. dr. Vanda Babič in doc. dr. Namita Subiotto

 

10        KATARINA RAIČEVIĆ  

Homoseksualnost in religija: analiza krščanskega, islamskega in judovskega odnosa do koncepta neheteroseksualnosti
Oddelek za sociologijo in Oddelek za pedagogiko in andragogiko
mentorja: doc. dr. Roman Kuhar in red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart

 

11        LIDIJA REZONIČNIK     

Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy jako przykład filmowej adaptacji dzieła literackiego
Obljubljena zemlja Andrzeja Wajde kot primer filmske adaptacije literarnega dela
Oddelek za slavistiko
mentor: doc. dr. Nikolaj Jež

 

12        DEJAN SAVIĆ       

Zelena država
Zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsa
Oddelek za filozofijo mentor: doc. dr. Igor Pribac
somentor: dr. Luka Omladič

 

13        IRENA SOTLAR

Pouk književnosti na celovški gimnaziji
Oddelek za slovenistiko
mentorica: red. prof. dr. Boža Krakar Vogel

 

14        NEJC SUKLJAN    

Glasbeno-teoretska in glasbeno-estetska misel Vincenza Galileija
Oddelek za muzikologijo
mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj

 

15        TINA ŠTRANCAR

Daniel Kehlmanns Romane Ich und Kaminski und Die Vermessung der Welt als metabiografische Romane
Romana Daniela Kehlmanna Jaz in Kaminski in Izmera sveta kot metabiografska romana
Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko
mentorica: red. prof. dr. Neva Šlibar

 

16        JERNEJ TIRAN     

Tip naselbinskega območja kot dejavnik volilnega vedenja
Analiza volitev v Državni zbor 1996-2008
Oddelek za geografijo
mentor: doc. dr. Marko Krevs

 

17        TJAŠA UČAKAR  

Izbris ali prenos
Boj za interpretacijo izbrisanih
Oddelek za sociologijo
mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

 

18        VESNA VIDRIH    

Vizualna reprezentacija ženske v partizanski in protirevolucionarni propagandi
Oddelek za zgodovino in FDV
mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Damijan Guštin (FDV)

 

19        ANA VONČINA

Conrad Paumann: Fundamentum organisandi
Oddelek za muzikologijo
mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj

 

20        ŽIGA ZWITTER    

Vpliv »male ledene dobe« na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije: na primeru izbranih območij v Zgornji Savinjski dolini
Oddelek za zgodovino in Oddelek za geografijo
mentorja: doc. dr. Boris Golec in doc. dr. Darko Ogrin
somentor: izr. prof. dr. Karel Natek

 

21        SARA ŽELEZNIK 

Simfonična dela Igorja Štuheca
Oddelek za muzikologijo
mentor: doc. dr. Gregor Pompe

 

22        KATJA ŽIBREK    

Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prisotnosti v tem okolju 
Oddelek za psihologijo
mentorica: doc. dr. Anja Podlesek
somentor: izr. prof. dr. Matjaž Mihelj