Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2009

1. POLONA BIZJAK, Zaznave samoučinkovitosti dijakov in njihovo psihično blagostanje, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Sonja Pečjak

2. ANA CERGOL, Senčna stran znanosti: Evgenika v slovenski preteklosti in človeški genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij, Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo, mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in doc. dr. Igor Pribac, somentor: red. prof. dr. Marko Kerševan.

3. MAJA DOLINAR, Arabska skupnost in njen jezik: jezikovne prakse v Maroku, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

4. LJUDMILA GABROVŠEK, Položaj žensk v politiki – primerjalna analiza Nizozemske in Slovenije, Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Milica Antić Gaber

5. BARBARA GLAŽAR, Slatko je biti Borgesovac ili istina o hrvatskim i srpskim Borgesovcima (Sladko je biti Borgesovec ali resnica o hrvaških in srbskih Borgesovcih), Oddelek za slavistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: doc. dr. Đurđa Strsoglavec in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

6. PETRA GOSTINČAR, Geomorfološke značilnosti Kočevskega roga in Kočevske Male gore, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik

7. KLEMEN GRABNAR, Primerjalna analiza traktov osmega modusa: vpogled v snovanje gregorijanskih melodij, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj

8. NIKA GRŽELJ, Izobraževanje tujcev v procesu integracije – evropska politika in stanje v Sloveniji, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorici: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in doc. dr. Sabina Jelenc Krašovec

9. ALJOŠA HARLAMOV, Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu, Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

10. BARBARA KRASNIK, Noša starih Slovanov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. ddr. Andrej Pleterski

11. AMBROŽ KVARTIČ, »Danes burek nič več …«: Sodobne povedke v Velenju, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: izr. prof. dr. Mirjam Mencej

12. PETRA LIKAR, Poljudnoznanstvena besedila danes, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Erika Kržišnik

13. BARBARA MALEČKAR, Dojemljivost za spremembo stališč, Pomen fiktivnih, nefiktivnih in lažnih informacij, Oddelek za psihologijo, mentorja: izr. prof. dr. Matija Svetina in dr. Markus Appel (Univerza Johannes Kepler v Linzu, Avstrija)

14. MIHA MAREK, Monstruoznost in oblikovanje življenja v Diderotovem materializmu, Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Miran Božovič in doc. dr. Katarina Marinčič

15. NEŽA SAGADIN, Honorifica contumelia, Hieronimova Apologija, njen čas, teološka podstat in retorična strategija, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: izr. prof. dr. Marko Marinčič in izr. prof. dr. Vid Snoj

16. LEA ŠKERLIČ, Alfredo Pettener in obalna fotografija pred drugo svetovno vojno, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Primož Lampič

17. SIMONA ŠTAVBAR, Prevajanje svetniških imen, Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Ada Gruntar Jermol, somentor: doc. dr. Donald Reindl

18. KLAUDIJA ŠTERMAN, Socialna anksioznost v izobraževanju odraslih, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorici: doc. dr. Nives Ličen in doc. dr. Melita Puklek Levpušček

19. ANDREJ TROŠT, Mrazišča na Komni, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Darko Ogrin, somentor: asist. dr. Matej Ogrin

20. MAJA TUŠAR, Kleistische Sprachmagie und das Aufbauprinzip seiner Novellen am Beispiel der Werke: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo (Kleistova jezikovna magičnost in zgradba njegovih novel na primeru del: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo), Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik, somentor: red. prof. dr. Stojan Bračič

21. NEŽA UMEK, Feminizacija v slovenščini in francoščini: družbeni in/ali jezikovni problem?,Oddelek za romanske jezike in književnosti in Fakulteta za družbene vede, mentorja: red. prof. dr. Vladimir Pogačnik in red. prof. dr. Monika Kalin Golob

22. PETRA ZUPANČIČ, Literarnost v spletnih besedilih, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: doc. dr. Aleš Bjelčevič in izr. prof. dr. Matevž Kos

23. IGOR ŽUNKOVIČ, Mit, tragedija in vesoljska zavest, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: izr. prof. dr. Borut Ošlaj in red. prof. dr. Janez Vrečko