Back to top

 

Prejemnici študentske Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2007

AGNI PRIJATELJ, z diplomskim delom MED NEOLITSKIMI PEČATNIKI – ŽIGI JUGOVZHODNE EVROPE, mentor red. prof. dr. Mihael Budja  

ZALA PEZDIR, z diplomskim delom MOŠKI IN BALET – MISIJA MOGOČE?, mentor izr. prof. dr. Rajko Muršič