Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2007

 

Ime in priimek

Naslov dela

Mentor

1

MILOŠ PAHOR

EVTANAZIJA ANALIZA ARGUMENTOV ZA IN PROTI NJENI LEGALIZACIJI

doc. dr. I. Pribac
prof. dr. A. Nordgren, somen.

2

ANDREJ BOŽIČ

PESEM SVETA Hermenevtična interpretacija Strniševe pesniške zbirke Oko

prof. dr. D. Komel
prof. dr. V. Snoj

3

MATEJA KOMAC

ŽIVLJENJE V OSRČJU GORA VČERAJ, DANES, JUTRI
na primeru doline Bavšice

doc. dr. I. Škamperle

4

SENJA POLLAK

PREHRAMBNE PREPOVEDI V JUDOVSTVU, KRŠČANSTVU IN ISLAMU TER NJIHOVA AKTUALNOST V SLOVENSKEM OKOLJU

prof. dr. M. Kerševan

5

NUŠA ZAJC

IZOBRAŽEVALNA BIOGRAFIJA KARIERNA SIDRA IN KARIERNI RAZVOJ MENEDŽERJEV

doc. dr. N.Ličen
doc. dr. V. Mohorčič Špolar

6

MILENA VUK

ASIMETRIJE NA PREDPOZORNOSTNI STOPNJI VIDNEGA PROCESIRANJA

doc. dr. A. Podlesek

7

MIHA SLUGA

“KOT TRIGLAV NIKDAR NE OMAHNE, SLOVENCU VDANOST NE USAHNE” Slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih

prof. dr. W. Lukan

8

BLAŽ BABNIK ROMANIUK

STANOVANJSKA ARHITEKTURA V SLOVENIJI  Od konca prve svetovne vojne do konca množične stanovanjske gradnje.

doc. dr. M. Klemenčič

9

MINA MUŠINOVIĆ

CIKEL POSLIKAV V KRIPTI IZVIRNEGA GREHA V MATERANSKEM PARKU

prof. dr. N. Golob

10

BARBARA TURK

KAOS IN KOZMOS MED ALBANSKIM IN MAKEDONSKIM PREBIVALSTVOM V GOSTIVARJU, V MAKEDONIJI

prof. dr. R. Muršič

11

DAMIR LOVENJAK

ETNIČNI PROBLEMI V ZAHODNI MAKEDONIJI

prof. dr. J. Zupančič

12

ROK BEČAN

STILOMETRIČNA ANALIZA IDIOLEKTA  ugotavljanje sloga posameznikovega govora s pomočjo statistike besednih oblik v govornem korpusu

prof .dr. M. Hladnik
doc. dr. P.Jakopin, somen.

13

KATARINA ROZMAN

NAPAKA KOT IZHODIŠČE IN MOTIVACIJA ZA ŠIRJENJE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI PRI UČENJU SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA
Analiza napak in načrtovanje nalog za njihovo odpravljanje

prof. dr. M. Stabej

14

ERIKA OGRIN

ĆIRILOVE PRADJEDOVSKE ČASTI I NJIHOV ZNAČAJ U DANAŠNJE VRIJEME
O RADU ĆIRILA I METODIJA MEĐU ALPSKIM I PANONSKIM SLAVENIMA
 
CIRILOVE PRADEDNE ČASTI IN NJIHOV POMEN V DANAŠNJEM ČASU O DELU CIRILA IN METODA MED ALPSKIMI IN PANONSKIMI SLOVANI

prof. dr. C. Sorč,
prof. dr. V. Osolnik

15

TANJA ŠKERLAVAJ

DIE PARAPHRASE IM GEGENWARTSDEUTSCH –  THEORETISCHE UND ANGEWANDTE ASPEKTE UNTER BESONDERER  BERÜCKSICHTIGUNG DER
FREMDSPRACHENDIDAKTIK
 
PARAFRAZA V SODOBNEM  NEMŠKEM JEZIKU – TEORETIČNI  IN UPORABNI VIDIKI S POSEBNIM POUDARKOM NA POUČEVANJU  TUJEGA JEZIKA

prof. dr. S. Bračič

16

PETER TONČIČ

M. HADDON’S THE CURIOUS INCIDENT... AND THE SLOVENIAN VISUALLLY IMPAIRED READERS
 
HADDONOV ROMAN SKRIVNOSTNI PRIMER ... IN SLOVENSKI SLABOVIDNI BRALCI

prof. dr. M. Grosman
dr. V. Rot-Gabrovec

17

MONIKA JERIČ

ZAPISI NEKE LJUBEZNI
Fin’aman a suffi, soufi survit

prof. dr. B. A. Novak

18

GAJA ČERV

KOGNITIVNA ANALIZA METAFORE V SODOBNEM SLOVENSKEM ESEJU

doc. dr. V. Matajc

19

MOJCA CAJNKO

REALIZEM V EVRIPIDOVEM ORESTU

prof. dr. M. Marinčič

20

MARUŠA ZUPANČIČ

VPLIV ČEŠKIH VIOLINISTOV NA SLOVENSKE V 1. POLOVICI 19. STOLETJA

doc. dr.  A. Nagode