Back to top

 

Prejemnica študentske Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2005

NAJA MAROT z diplomskim delom STROKOVNA IZHODIŠČA IN SMERNICE ZA PROSTORSKO UREDITEV NA PRIMERU DEGRADIRANEGA JUGOVZHODNEGA DELA TRBOVELJ, mentor red. prof. dr. Andrej Černe.