Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2005

 

Ime in priimek

Naslov dela

Mentor

1

ALEN ALBIN ŠIRCA 

ČAS IN VEČNOST PRI MOJSTRU ECKHARTU

prof. dr. Marko Uršič

2

IVAN NEDOH

PROBLEM PRILAGODITVE REALNOSTI IN KONCA ANALIZE PRI NEKATERIH POSTFREUDOVSKIH AVTORJIH

prof. dr. Eva Bahovec

3

URŠKA STRAŽIŠAR

EL PROBLEMA DE ESPAÑA
Invencija španske nacionalne identitete na pragu dvajsetega stoletja

prof. dr. B. Kalenić Ramšak
 prof. dr. Bojan Baskar

4

ANITA FARTEK
in NEŽA MAJCEN

KAKŠNO JE MNENJE UČITELJEV O DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI?

prof. dr. Drago Žagar

5

MARKO DIVJAK

VPLIV MEDIJSKE KAMPANJE IN PROJEKTNEGA DELA NA UPORABO VARNOSTNEGA PASU IN  OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽEV

prof. dr. Marko Polič, mentor
 prof. dr. Vlasta Zabukovec, somentorica

6

BLAŽ TORKAR

REKRUTACIJA IN URJENJE SLOVENSKIH PRIPADNIKOV MISIJ BRITANSKE UPRAVE ZA POSEBNE OPERACIJE (1941-1945)

prof. dr. Dušan Nećak

7

TINA KOŠAK

ALMANACHOVI KVARTOPIRCI: STILNA IN IKONOGRAFSKA PRIMERJAVA V OKVIRU NIZOZEMSKO-FLAMSKEGA SLIKARSTVA 17. STOLETJA

doc. dr. Matej Klemenčič

8

LUKA MARKEŽ

SLOVENSKA IMAGINATIVNA FOTOGRAFIJA  1969 - 1996

doc. dr. Primož Lampič

9

NATAŠA KOVŠCA

UPODOBITEV DEMONOV V ETRUŠČANSKEM STENSKEM SLIKARSTVU

doc. dr. Tine Germ, mentor
asist. dr. Monika Osvald, somentorica

10

JANA DRAŠLER 

NA ROBU MESTA, V SREDIŠČU SVETA: DISKURZ O CIRKUSU 

prof. dr. Borut Brumen

11

PETRA STEFANOVIČ

VZPOREDNICE MED TITOVO JUGOSLAVIJO IN FRANCOVO ŠPANIJO

 prof. dr. Rajko Muršič

12

IRENA HOČEVAR

GEOGRAFIJA KRVAVE PEČI 

prof. dr. Marijan M. Klemenčič 

13

ANDREJ KORITNIK

NEGATIVNA UTOPIJA
Outopia in dystopia: zgodovina in teorija

prof. ddr. Igor Grdina
 prof. dr. Tomo Virk

14

MAJA PAVŠIČ

SLOVENŠČINA IN NJENO POUČEVANJE PRI  SLOVENSKIH ZDOMCIH
Raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu

prof. dr. Marko Stabej

15

DAMJAN HUBER

SODOBNI SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI  

prof. dr. Simona Kranjc,mentorica
asist. mag. Hotimir Tivadar, somentor

16

ANA REBERC

RABA KONJUNKTIVA V ITALIJANSKEM IN ŠPANSKEM GLAGOLSKEM SISTEMU – PRIMERJALNA ANALIZA

 prof. dr. Jasmina Markič
 prof. dr. Tjaša Miklič

17

DAVOR PETROVIĆ

LEXICAL CONTRASTIVE ANALYSIS OF SELECTED LEXICAL ELEMENTS IN TEXTS FROM THE  EVROKORPUS DATABASE -
LEKSIKALNO-KONTRASTIVNA ANALIZA IZBRANIH LEKSIKALNIH ELEMENTOV V  BESEDILIH IZ PODATKOVNE BAZE EVROKORPUS

 prof. dr. Dušan Gabrovšek

18

MAJA ŽUMER

PREGOVORI IN SPLOŠNE RESNICE V PREVODIH PETRONIJA

prof. dr. Matjaž Babič
prof. dr. Jasmina Markič

19

KATJA ZAKRAJŠEK

POETIKA AHMADOUJA KOUROUME V KONTEKSTU ZAHODNOAFRIŠKEGA FRANKOFONSKEGA ROMANA

doc. dr. Vid Snoj 
 prof. dr. Miha Pintarič

20

MARTINA MARUŠIČ

PROBLEM SAMOMORA V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI

doc. dr. Matevž Kos

21

BARBARA ŠVRLJUGA

SIMFONIJA V E-DURU HANSA ROTTA IN INTERTEKSTUALNOST

doc. dr. Leon Stefanija