Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2003

1

VOJKO STRAHOVNIK
fil.-zgod. (dipl.)

MORALNI PARTIKULARIZEM

prof. dr. Matjaž Potrč

2

ANA ILERŠIČ
andragogika (dipl.)

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE OSEB S STATUSOM AZILA

prof. dr. Sonja Kump
doc. dr. Sabina Jelen-Krašovec (soment.)

3

BARBARA JARC
 psih.-S (dipl.)

VPLIV GLASBE NA RAZPOLOŽENJE

prof. dr. Maks Tušak

4

BARBARA STAROVASNIK
psih.-4.let.

VPLIV DOPAMINA NA KORTIKO-SUBKORTIKO KORTIKALNE ZANKE IN Z NJIMI POVEZANE KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI PRI BOLNIKIH S PARKINSONOVO BOLEZNIJO

prof. dr. Valentin Bucik

5

LILIJANA URLEP
zgod.-S (dipl.)

ČAROVNIŠTVO V SREDNJEM VEKU

doc.dr.Janez Peršič

6

URŠA MARC
umet.zgod.-S (abs.)

POKLICNI FOTOGRAFI V SREDIŠČU LJUBLJANE MED OBEMA VOJNAMA

doc. dr. Primož Lampič

7

ŠPELA PERŠIN
etn.in kult.antrop.-soc.kulture (dipl.)

PRIDRAGA PRI ZADRU. ŽENSKI IN MOŠKI SVETOVI V DALMATINSKI VASI

doc. dr. Borut Brumen
prof. dr. Bojan Baskar

8

JASNA SIMONETA
etn.in kult.antrop.-S (dipl.)

MEDSEBOJNI ODNOSI NA MEJNEM OBMOČJU NEKDANJE OBČINE REPENTABOR

prof. dr. Janez Bogataj

9

 IZTOK ŠORI
 soc.kulture-etnol.in kult.antrop. (dipl.)

PROSTITUCIJA V SLOVENIJI VPOGLED V SKRITO POPULACIJO (AKTERJI, PODOBA, PROBLEMI IN ODNOSI)

doc.dr.Bojan Brumen
doc.dr.Milica Antić Gaber

10

ANDREJA MAVER
arh.-S (dipl.)

RIMSKO GROBIŠČE V ŠEMPETRU - ARKADNA GROBNICA - POSKUS REKONSTRUKCIJE

doc. dr. Bojan Djurić

11

KATJA VRTAČNIK
angl.j.in knjiž.-geo.(dipl.)

GEOGRAFIJA ZAGORSKE DOLINE S POUDARKOM NA LOKALNI KLIMI

doc. dr. Darko Ogrin

12

PETER JURGEC
slov.j.in knjiž.-prim.knjiž. in lit.teorija (dipl.)

SAMOGLASNIŠKI NIZI V KNJIŽNI SLOVENŠČINI

prof. dr. Ada Vidovič Muha

13

MARTA PLANINC
angl.j.in knjiž.-nem.j.in knjiž.(abs.)

TVORJENKE IN NJIHOVA POVEZOVALNA VLOGA V DISKURZU
WORTBILDUNGSPRODUKTE UND IHRE TEXTVERFLECHTENDE FUNKTION IM DISKURS

prof. dr. Stojan Bačič

14

PETRA GRUM
angl.j.-A, slov.j.-A (dipl.)

PRIMERJAVA SKRAJŠANE IN NESKRAJŠANE VERZIJE ROMANA PRIDE AND PREJUDICE AVTORICE JANE AUSTEN
THE COMPARISON OF THE ABRIDGED AND UNABRIDGED VERSIONS OF JANE AUSTEN’S PRIDE AND PREJUDICE

prof. dr. Meta Grosman

15

RENATA KOMIČ
franc.j.in knjiž-umet.zgod. (abs.)

"ROMAN DE RENART" IN LISICA V  SREDNJEVEŠKI UMETNOSTI
LE RENARD ET LE ROMAN DE RENART DANS L’ART DU MOYEN AGE

prof. dr. Miha Pintarič

16

TOMAŽ KONCILIJA
prim.knjiž.-A, slov.-A (dipl.)

KOCBEK IN BIBLIJA

doc. dr. Vid Snoj

17

FRANCI ŠIMNIC
spl.jezikosl.-S (dipl.)

PREGLED NEKATERIH BIOLOŠKIH IN JEZIKOSLOVNIH VIDIKOV JEZIKOVNIH PRIMANJKLJAJEV

prof. dr. David B. Vodušek
akad. prof. dr.Janez Orešnik (soment.)

18

LIDIJA ANDABAKA
muzik.  (dipl.)

UGLASBITVI MATEJEVEGA PASIJONA J. BAJAMONTIJA IN A. ALBERTIJA

prof. dr. Jože Sivec

19

KLEMEN HUMERCA
bibliotekarstvo (dipl.)

UPORABNIŠKI VMESNIK ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI ZAPOSLENIH V KNJIŽNICI A. T. LINHARTA V RADOVLJICI

asist. dr. Jure Dimec

20

KATARINA BENULIČ
sinolog.-A, soc.kulture-B (dipl.)

SAMOBITNOST FEMINIZMA V STARODAVNI IN NOVODOBNI KITAJSKI NA PRELOMU DVAJSETEGA STOLETJA

prof. dr. Jana S. Rošker