Back to top

 

Skupni del pedagoškega modula

Skupni del pedagoškega modula (SDPM) je izraz, ki se uporablja za skupne predmete, ki jih morajo kot del profesionalnega izobraževanja bodočih učiteljev obiskovati vsi študenti pedagoških študijskih programov na Filozofski fakulteti.

SDPM obsega pet obveznih predmetov (Psihologija za učitelje, Didaktika, Pedagogika, Andragogika, Opazovalna praksa) v obsegu 20 KT. Opazovalno prakso študenti izberejo pri enem od prej naštetih predmetov. 

Poleg obveznih predmetov SDPM vključuje tudi obvezne izbirne predmete (Humanistika in družboslovje, Raziskovanje učnega procesa in Slovenščina za učitelje) v obsegu 4 KT. Študenti izberejo enega od obveznih izbirnih predmetov.

 SDPM – Skupni del pedagoškega modula
Obvezni predmeti
Predmet KT Nosilec
Psihologija za učitelje 7

prof. dr. Melita Puklek Levpušček,

prof. dr. Cirila Peklaj

* Opazovalna praksa pri psihologiji 2

prof. dr. Melita Puklek Levpušček,

prof. dr. Cirila Peklaj

Didaktika 5 izr. prof. dr. Damijan Štefanc
* Opazovalna praksa pri didaktiki 2 izr. prof. dr. Damijan Štefanc
Pedagogika 3 prof. dr. Robi Kroflič
* Opazovalna praksa pri pedagogiki 2 prof. dr. Robi Kroflič
Andragogika 3 izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš
* Opazovalna praksa pri andragogiki 2 izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš
Obvezni izbirni predmeti
** Humanistika in družboslovje 4

prof. dr. Milica Antić Gaber, prof. ddr. Rudi Rizman,

doc. dr. Anja Zalta Bratuž, prof. dr. Eva D. Bahovec,

izr. prof. dr. Zdravko Kobe, izr. prof. dr. Igor Pribac

** Raziskovanje učnega procesa 4

izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prof. dr. Cirila Peklaj,

prof. dr. Valentin Bucik, izr. prof. dr. Gregor Sočan

** Slovenščina za učitelje 4 izr. prof. dr. Jerica Vogel

* študenti izberejo opazovalno prakso pri enem predmetu

** študenti izberejo enega izmed obveznih izbirnih predmetov

 

Predmetnik skupnega dela pedagoškega modula

 

Predstavitev predmetov

 

Urniki

- zimski semester 2019/2020

- letni semester 2019/2020