Back to top

Oddaja elektronske oblike zaključnega dela v VIS - preverjanje podobnosti vsebine

 

Obveščamo vas, da sta 1. 10. 2018 pričela veljati nova pravilnika glede zaključka študija na prvi in drugi stopnji (Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje), ki prinašata nekaj novosti.

Največja sprememba se nanaša na področje oddaje zaključnega dela, ki je obravnavano v 5. poglavju pravilnikov. Študent mora  po prejemu informacije mentorja, mentorice, da je diplomsko/magistrsko delo ustrezno in primerno za zagovor, v študentski informacijski sistem oddati elektronsko obliko pisnega zaključnega dela. Vsako zaključno delo se namreč glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne zaključne naloge v študijski informacijski sistem in se izdela analiza. Tu so kratka navodila za študente glede oddajo zaključnega dela. Izčrpna navodila pa so na voljo tukaj. 

O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu. Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela v preverjanje si lahko preberete v Pravilniku o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.