Back to top

 

Postopek vpisa v DODATNO LETO (absolventski staž) in PODALJŠANJE DODATNEGA LETA (absolventskega staža)

 

 

Vpis v dodatno leto

 

 • Pogoji

 

Po zaključku zadnjega semestra se imate študenti možnost vpisati v dodatno leto (absolventski staž). Za študente, ki ste med študijem ponavljali katerikoli letnik ali spremenili študijski program, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ni mogoč. 

Vpis v dodatno leto je možen ne glede na dosežen obseg KT.  

 

 • Potek vpisa

 

Vpis v dodatno leto bo od 1. 9. 2020 do 20. 9. 2020. V izjemnih primerih bo vpis možen tudi kasneje.

Vpis bo potekal izključno preko študentskega informacijskega sistema VIS.

Podatke lahko vnesete v elektronski vpisni list že od 20. avgusta naprej.

 

 • Postopek vpisa

 

 1. Vnos podatkov v elektronski vpisni list lahko opravite preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje. Prijaviti se morate preko spletne strani študentskega info sistema FF (https://vis.ff.uni-lj.si ), s svojim uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju izbrati »VPIS / Vpisni list«.   
 2. Po elektronski pošti boste prejeli račun s položnico za vpisnino. Vpisnino morate obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  računa ne boste plačali, vam bo onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.
 3. Na vpisnem listu natančno preverite pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolnite.

Podatke na koncu vnosa potrdite. Vpisni list natisnite (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpišite.

 1. Na vpisni list navedite želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.
 2. Vpisno dokumentacijo, ki jo potrebujete za vpis, sestavljajo:
  1. podpisan VPISNI LIST
  2. ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
  3. PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor vam bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 

 1. Vpisno dokumentacijo zapečatite v ovojnico, jo označite s pripisom »VPIS«  in jo:
  • pustite na označenih mestih na fakulteti (pred referatom)
  • ali pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .
 2. Po opravljenem vpisnem postopku boste po pošti prejeli: potrdilo o vpisu,  študentsko izkaznico z nalepko (v kolikor jo boste priložili), naročena potrdila o opravljenih izpitih, za katera boste naknadno prejeli račun po elektronski pošti Po e-pošti boste prejeli tudi račun s položnico za vpisnino. Oboje morate obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma računa ne boste plačali, vam bo onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.
 3. V primeru, da sami ne morete izpeljati vpisnega postopka, lahko vpisni postopek izvede oseba, ki jo pisno pooblastite.

 

 

Podaljšanje dodatnega leta

 

 

Študenti, prvič vpisani v dodatno leto 2019/20, ki bi ga v študijskem letu 2020/21 želeli podaljšati, morajo oddati prošnjo v obdobju od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020 po ustaljenem postopku, ki je opisan v obvestilu na spletnih straneh FF:  /studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnje

 

Za vse, ki boste imeli prošnjo za podaljšanje dodatnega leta rešeno pozitivno, velja enak vpisni postopek kot za prvi vpis v dodatno leto.

V podaljšan status študenta v dodatnem letu se morate vpisati najkasneje do 30. 9. 2020. Brez poslanega vpisnega lista se vpis v podaljšano dodatno leto ne bo zaključil. 

 

 

FF, junij, 2020

Referat za dodiplomski študij

 

">