Back to top

Vpis novincev

 

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2020/21 bo potekal od 27. julija do 31. julija 2020.

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti.  Vnos podatkov v elektronski vpisni list bodo kandidati lahko opravili preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje. V kolikor je v študijskem programu, ki ga kandidat želi vpisati, predpisan izbirni predmet (predstavitveni zborniki študijskih programov so na spletni strani FF – Študij – Dodiplomski študij  (1. stopnja) – Predstavitveni zborniki), je priporočljivo pred postopkom vpisa preveriti, ali kandidatu ustreza urnik želenega izbirnega predmeta (http://urnik.ff.uni-lj.si/).

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov s kratkim opisom je na spletni strani fakultete (Študij - Dodiplomski študij (1. stopnja) - Obvestila in navodila - Obvestilo glede izbirnih predmetov).

 

Navodila za elektronski vpis v prvi letnik in uporabniško ime bodo kandidati dobili po pošti, ko bo končan izbirni postopek.

 

Dokumente, potrebne za vpis je potrebno v zapečateni pisemski ovojnici poslati po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS«  najkasneje do 31. julija (na ta dan oddano na pošti).

 

Opozarjamo, da je potrebno termin dosledno upoštevati. V nasprotnem primeru kandidat mesto izgubi, saj ga moramo razpisati kot prosto vpisno mesto v drugem prijavnem roku.

 


 

Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku za študijsko leto 2020/21 bo potekal od 28. do 29. septembra 2020.

 

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti.  Vnos podatkov v elektronski vpisni list bodo kandidati lahko opravili preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje. V kolikor je v študijskem programu, ki ga kandidat želi vpisati, predpisan izbirni predmet (predstavitveni zborniki študijskih programov so na spletni strani FF – Študij – 1. stopnja – Predstavitveni zborniki), je priporočljivo pred postopkom vpisa preveriti, ali ustreza urnik želenega izbirnega predmeta (http://urnik.ff.uni-lj.si/).

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov s kratkim opisom je na spletni strani fakultete.

podrobna navodila za elektronski vpis v prvi letnik in uporabniško ime bodo kandidati dobili po pošti, ko bo končan izbirni postopek.

 

Dokumente, potrebne za vpis je potrebno v zapečateni pisemski ovojnici poslali po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« najkasneje do 30. septembra (na ta dan oddano na pošti).

 

 


 

V primeru, da kandidat sam ne more izpeljati vpisnega postopka, lahko vpisni postopek izvede oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

 

Na osnovi prejete popolne dokumentacije bomo kandidata vpisali. Potrdila o vpisu bomo poslali po pošti, predvidoma v nekaj dneh.

Po elektronski pošti bodo kandidati prejeli položnico za vpisnino. Vpisnino je obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma račun ne bo plačan, bo študentu onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.

 

1. oktobra bo na fakulteti organizirano srečanje z bruci.

Junij, 2020                                                   

Referat za dodiplomski študij