Back to top

Kaj potrebujem za izpis?

 

V primeru, da se želite izpisati iz Filozofske fakultete, lahko to storite osebno na Referatu za dodiplomski študij med uradnimi urami ali po pošti.

Za izpis potrebujete obrazec za izpis, ki ga izpolnite in podpišete ter študentsko izkaznico.

V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

 

Referat za dodiplomski študij, oktober 2017