Back to top

 

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Če ste študentsko izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli, morate na Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) zaprositi za izdajo nove.

Študenti, ki so izkaznico prejeli pred 1. 8. 2013, morajo najprej na Uradnem listu (Dunajska 167, Ljubljana) izvesti preklic študentske izkaznice in s potrdilom, ki ga prejmejo, v referatu naročiti izdelavo nove izkaznice.

Za študentske izkaznice, izdane po 1. 8. 2013, preklic v Uradnem listu ni več potreben.

Študent za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolni obrazec in ga odda v Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom.

 

April, 2017