Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 
Nagrada dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo za dr. Jakoba Lenardiča

Dr. Jakob Lenardič bo za doktorsko delo z naslovom Skladenjsko-pomenska razčlemba srednjiških zgradb v tvorbeno-pretvorbeni slovnici prejel nagrado dr. Ane Mayer Kansky, ki jo podeljuje UL. Nagrajeno delo na področju humanistike in izobraževanja je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Gašperja Ilca. Nagrade bodo podelili 22. 6. 2023. Iskrene čestitke!
 

10. Karierni dan Oddelka za prevajalstvo FF

19. 4. 2023 je Oddelek za prevajalstvo FF, ki letos beleži svojo 25. obletnico, uspešno organiziral že 10. Karierni dan Oddelka za prevajalstvo. Kot eni prvih na FF so prepoznali, kako pomembno je ohranjati stike z alumni in obenem bodočim prevajalcem in njihovim potencialnim delodajalcem ponuditi priložnost, da se spoznajo in vzpostavijo prve poslovne stike. Dogodki, kjer se uspešno tkejo nove vezi med našo izobraževalno ustanovo, bodočimi deloiskalci in potencialnimi delodajalci, nedvomno prispevajo k dobremu sodelovanju, zato so še posebej veseli, da so se ob tej priložnosti lahko zahvalili tudi mentorjem praktikantov za ves trud, ki ga vlagajo v uspešno izvedbo prevajalske prakse. Upamo, da bo sodelovanje še dolgo uspešno!

Več

Foto: Druženje med bodočimi prevajalci in predstavniki ponudnikov prevajalskih storitev

 

Strokovna ekskurzija študentov južne slavistike in slovenistike v Medžimurje

Na Oddelku za slavistiko FF so se 20. in 21. 4. 2023 s študenti južnoslovanskih študijev in slovenistike podali na strokovno ekskurzijo v Medžimurje. Raziskovali so bogato zgodovino Varaždina in Čakovca ter vladarskih družin Drašković in Zrinski. Obiskali so srednješolce, ki se v Čakovcu učijo slovenščine kot tujega jezika, in se na Pedagoški fakulteti pogovarjali s pisateljem Kristianom Novakom. Posebno doživetje pa je bilo prisluhniti Amiri Medunjanin in njeni izvedbi sevdalink.
 

Obisk francoskega pisatelja Davida Diopa

21. 4. 2023 je FF obiskal francoski pisatelj in bookerjev nagrajenec David Diop, avtor romana Več kot brat (Frère d’âme), ki so mu slovenski študentje in študentke leta 2019 dodelili Goncourtovo nagrado Slovenije. Ob tej priložnosti se je izr. prof. dr. Florence Gacoin-Marks z avtorjem pogovarjala o položaju francoske in frankofonskih književnosti in o njegovem romanu v okviru sodobnega romanopisja.
 

Strokovna ekskurzija na Dunaj: 22.–24. april 2023

Študentke in študenti Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF so se pretekli konec tedna udeležili strokovne ekskurzije na Dunaj. V spremstvu predstojnika prof. dr. Toneta Smoleja, doc. dr. Alena Širce, strokovne tajnice Irene Ipavec Dobrota in lektorice za nemški jezik dr. Mateje Gaber so spoznavali literarni Dunaj, galerije, muzeje in dunajski ars vivendi, ki ga preveva ena sama ležernost – Gemütlichkeit.

Več

 

Nova digitalna zbirka Etnološka bibliografija starega časopisja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF in Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) Narodne in univerzitetne knjižnice predstavljata digitalno zbirko Etnološka bibliografija starega časopisja. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo hrani popis, Digitalna knjižnica Slovenije digitalizirano gradivo. S skupnimi močmi je nastala pričujoča zbirka. Osnovo zbirke predstavlja popis člankov na kataložnih listkih, ki ga je pred desetletji pripravljal zasl. prof. dr. Janez Bogataj. Celotno besedilo dr. Bogataja o slovenski etnološki bibliografiji je dostopno na tem naslovu. V člankih oziroma časopisnih prispevkih, ki so vključeni v zbirko, so obravnavane predvsem etnološke tematike. Časovni okvir, v katerem je gradivo izhajalo, se razteza med letoma 1805 in 1945. Trenutno je v zbirki dobrih 1000 člankov, ki predstavljajo dobro polovico celotne bibliografije. Priprava preostalega dela bibliografije za objavo v Digitalni knjižnici Slovenije je v teku.

Foto: Skupinski portret – branje časopisa (vir: http://etnoinfolab.org/document/13777) 


Novosti Znanstvene založbe FF
 
- Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar (ur.): Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.
 
- Jožef Muhovič (ur.): Art between practice and theory: Theoretical reflections on artistic reality on the treshold of the third millennium

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.
 
- Andragoška spoznanja; Letn. 29, št. 1 (2023)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.
 
Več

 

DOGODKI
Interaktivno in izobraževalno predavanje o položaju romskih skupnosti v Sloveniji

Romski akademski klub in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabita na interaktivno in izobraževalno predavanje o položaju romskih skupnosti v Sloveniji, njihovi zgodovini in kulturi ter vlogah, ki jih morebiti že zasedajo v slovenski družbi. Pogovorili se bodo o inovativnih pristopih, ki bodo v pomoč pri informiranju in izobraževanju vseh o romski skupnosti. V sklopu inciative RomaSam je nastal tudi poučni animirani video, ki prikazuje Rome v različnih vlogah v slovenski družbi. Naslavljajo vse aktualne teme skupnosti, kakor tudi tiste, o katerih (še) ne govorimo, kot je recimo LGBT-aktivizem znotraj in za skupnost, vloga starejših, položaj izobraževanja Romov itd. Predavanje bo v ponedeljek, 8. 5. 2023, ob 13. uri (pred. P4, Zavetiška 5). Predavanje bo vodil Sandi Horvat, mag., predstavnik romske skupnosti in predsednik Romskega akademskega kluba, novinar in voditelj romskih oddaj na RTV Slovenija.
 
Predstavitev projekta in prvih rezultatov arheogenetskih raziskav v sklopu HistoGenes

V konferenčni dvorani Mestnega muzeja (na Gosposvetski 15) bo v torek, 9. 5. 2023, med 9. in 13. uro potekala predstavitev rezultatov arheogenetskih raziskav s slovenskih poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških najdišč v sklopu projekta HistoGenes. Predstavitve bodo v angleškem jeziku. Pridružite se lahko tudi preko Zoom povezave (geslo 270031). Sodelujoči: Patrick Geary, Walter Pohl, Deven Vyas, Istvan Koncz, Tina Milavec. Vabljeni!
Kitajsko-jugoslovanski odnosi na medosebni ravni v obdobju med 1977–1985

Oddelek za azijske študije FF vabi na predavanje mag. Yuguang Zhoua z naslovom Kitajsko-jugoslovanski odnosi na medosebni ravni v obdobju med 1977–1985, ki bo v torek, 9. 5. 2023, ob 9.40 (pred. 533). Predavanje bo obravnavalo medsebojne obiske kitajskih in jugoslovanskih uradnikov in strokovnjakov v prvih letih reform in odpiranja Ljudske republike Kitajske svetu. Osredotočilo se bo na analizo podobe SFRJ in Jugoslovanov v poročilih o obiskih, ki so jih kitajski gostitelji oz. gostje pripravljali za svoje ustanove. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Več

 
Evropa narodov v pripovedi italijanske ilustracije

Italijansko Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, v sodelovanju s fundacijo Musei di Torino, ob dnevu Evrope prireja razstavo, na kateri bodo prikazana dela nekaterih najbolj znanih italijanskih ilustratorjev. Na željo pobudnikov razstave umetniki predstavljajo svojo vizijo Evrope in vrednot, ki povezujejo konstitutivne narode; v podobah so izraženi različni slogovni jeziki. Cilj razstave je z zgolj majhnim številom znakov in barv ter na razumljiv način prikazati vrednote svobode, demokracije, pravne države in človekovih pravic, ki so temelj projekta izgradnje Evrope. Odprtje razstave bo v torek, 9. 5. 2023, ob 11. uri v avli FF.
Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine

V CSDTJ pripravljajo javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine, kot jih opredeljuje najnovejši zakon o tujcih, in dostopu do znanja slovenščine za državljanke in državljane tretjih držav. Na posvetu si želijo problematiko predstaviti z več zornih kotov in v širšem družbenem okviru. K sodelovanju so zato povabili državno sekretarko predlagatelja zakona, Ministrstva za notranje zadeve, gospo Tino Heferle in državnega sekretarja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje dr. Borisa Černilca, sodelovali pa bodo tudi predstavnica Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj, predstavnica Pravne klinike za begunce in tujce pri Pravni fakulteti UL Ana Samobor, predstavnik Društva Medkulturni dialog Furkan Güner in predstavnica CSDTJ dr. Ina Ferbežar. Posvet bo vodil prof. dr. Marko Stabej, predstojnik CSDTJ. Posvet bo v torek, 9. 5. 2023, ob 18. uri (Zbornična dvorana UL).
Vljudno vabljeni.

Mediji in kreiranje „resnice“ na primeru vojnega poročanja

Oddelek za slavistiko FF v sredo, 10. 5. 2023, ob 10.30 (pred. 5) vabi na gostujoče predavanje prof. dr. Igorja Lakića, dekana Filološke fakultete Univerze v Črni gori z naslovom Mediji in kreiranje „resnice“ na primeru vojnega poročanja. Predavanje bo v črnogorščini.

 

Kako usklajevati zasebno in poklicno življenje?

V okviru Dnevov enakosti spolov FF vabimo na pogovor o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter študentov na Univerzi v Gradcu, ki bo v sredo, 10. 5. 2023, ob 11. uri (Modra soba). Gostje in gost bodo mag. Julia Spiegl (vodja) in Senka Bajgora (svetovalka) univerzitetne pisarne Unikid & unicare ter prof. dr. Florian Bieber, član delovne skupine za enakost spolov, predstavnik FF. Predstavili bodo delovanje univerzitetne pisarne Unikid & unicare Graz ter izzive na tem področju: kako prepoznati najrazličnejše stiske, skrbi, obveznosti, povezane z zasebnim življenjem zaposlenih (npr. skrb za otroka, obolelega partnerja, ostarele starše), in katero pomoč pri tem zaposleni potrebujejo. Pogovor bo vodila izr. prof. Janja Polajnar Lenarčič.
Prof. Sabine Lang: Vodenje od zadaj – kako je Angela Merkel oblikovala nemško politiko enakosti spolov

V okviru Dnevov enakosti spolov FF vas vabimo na predavanje prof. Sabine Lang z naslovom Vodenje od zadaj – kako je Angela Merkel oblikovala nemško politiko enakosti spolov. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku po Zoomu v četrtek, 11. 5. 2023, ob 16. uri.

Več
 
Tajvan kot ocean

Vabljeni na predavanje prof. Niki Alsford, predstojnika Azijsko-pacifiških inštitutov na University of Central LanCashire (UClan), ki bo v četrtek, 11. 5. 2023, ob 16.20 (pred. 34). Predavanje z naslovom Tajvan kot ocean bo osvetlilo pomen Tajvana kot zibelke avstronezijskih migracij. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Več

 

 
Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?

Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Mateja Šeklija, Oddelek za slavistiko FF, z naslovom Zakaj je jezik heiligenkreuških števnikov zgodnja slovenščina?, ki bo v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov v četrtek, 11. 5. 2023, ob 18. uri (pred. 2).

Več


 
Gostujoče predavanje o irski ljudski glasbi

V ponedeljek, 15. 5. 2023 (ob 19. uri, pred. 102), bo na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko FF v okviru projekta Irish Studies Guest Lecture Series 2023 predaval prof. P. J. Mathews z University College Dublin. Gostujoče predavanje z naslovom Preporod irske ljudske glasbe med 1951 in 2021 se bo poleg povezave med irsko ljudsko glasbo in irskim narodnim gledališčem posebej osredotočilo na nosilce zvoka (npr. vinilne plošče in avdiokasete) in njihovo vlogo v procesu preporoda in popularizacije irske ljudske glasbe.
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni!


 
 
PREGLED MEDIJSKIH OBJAV
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Izpostavljamo nekaj objav. 
Včasih stisk ne povzroči stanje, temveč okolica (intervju s prof. dr. Darjo Kobal Grum, Oddelek za psihologijo FF, Večer – V soboto, 22. 4. 2023)


 
Na delovno učinkovitost vpliva vrsta psiholoških dejavnikov (pogovor s prof. dr. Evo Boštjančič, Oddelek za psihologijo FF, Prvi program Radia Slovenija, 1. 5. 2023)
 
Po poteh mrtvih in o zgodovini žensk v tranzicijskih obdobjih (pogovor s prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, in prof. dr. Marto Verginella, Oddelek za zgodovino FF, Val 202, 4. 5. 2023)
 
FF govorí v letu jezikov

doc. dr. Ina Ferbežar: Izmerjeni jezik

 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si