Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 
Izr. prof. dr. Matej Šekli prejel zlati znak ZRC SAZU

Izr. prof. dr. Matej Šekli z Oddelka za slavistiko FF je prejel nagrado zlati znak ZRC SAZU. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v primerjalno slovansko jezikoslovje, zgodovinsko slovnico in narečjeslovje (dialektologijo) slovenskega jezika. V zadnjih letih je nase še posebej opozoril z interpretacijo števnikov, ki so bili nedavno odkriti v t. i. Heiligenkreuškem rokopisu iz druge polovice 12. stoletja, s čimer je potrdil, da gre za zgodnjo slovenščino. Iskrene čestitke!

Več

 

Prof. dr. Zdravko Kobe in prof. dr. Irma Potočnik Slavič med izjemnimi mentoricami in mentorji mladim raziskovalcem UL

Na UL so letos prvič izvedli razpis za izjemne mentorice in mentorje mladim raziskovalcem z namenom nagrajevanja raziskovalne odličnosti. Izbrali so 10 mentorjev in mentoric, ki bodo poleg redno dodeljenih mest za mlade raziskovalce v okviru raziskovalnih programov dobili po eno dodatno mentorsko mesto. Med izbranimi mentoricami in mentorji sta tudi prof. dr. Zdravko Kobe (Oddelek za filozofijo) in prof. dr. Irma Potočnik Slavič (Oddelek za geografijo). Čestitamo!
 

Vodstvo FF na obisku na INALCO-JU

Vodstvo FF je na obisku na INALCO-ju v Parizu. Srečali so se z vodstvom inštituta ter s prorektorjem za študijske zadeve dr. Aminom Moghanijem, s katerim so se pogovarjali o prihodnosti jezikov z majhnim številom vpisanih študentov in o možnostih organizacije skupne konference s to tematiko.

Foto: Na obisku pri lektorici za slovenski jezik Petri Seitl

 

Dan hrvaškega jezika

V okviru študijskega programa Južnoslovanski študiji so na Oddelku za slavistiko FF 8. 3. 2023 z gostovanjem prof. dr. Lidije Cvikić z Univerze v Zagrebu obeležili dan hrvaškega jezika. Prof. dr. Lidija Cvikić je izvedla predavanje z naslovom Izražanje vzročnosti pri govorcih hrvaščine kot prvega jezika. Predstavila je možnosti implicitnega in eksplicitnega izražanja vzročnosti v hrvaškem jeziku tako v okviru ene povedi kot med povedmi. Govorila je tudi o zaporedju izrekanja vzroka in posledice, od česar je odvisna izbira ustreznih vezniških elementov. Teoretična izhodišča je podkrepila z rezultati različnih korpusnih raziskav, ki potrjujejo velik razkorak med pravili, ki jih ponujajo slovnice hrvaškega jezika, in dejansko rabo. S tem je prof. dr. Cvikić študentom hrvaščine kot tujega jezika skušala približati modele rabe hrvaščine kot prvega jezika, ki jim bodo omogočili lažje razumevanje in učenje kategorije vzročnosti. Gostovanje je bilo izvedeno v sodelovanju z Ministrstvom za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške.
 

Simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

17. 3. 2023 je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF potekal simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj. Uvodoma je simpozij v središče postavil aktualni predlog Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, v nadaljevanju pa se je osredotočil na prenos rokodelskih znanj in veščin in v ospredje postavil primere dobrih praks iz tujine: Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Belgije in Francije. Simpozij se je zaključil 18. 3. 2023 s strokovno ekskurzijo v Park Škocjanske jame (kjer je potekalo tudi srečanje s predstavniki Partnerstva za ohranjanje in popularizacijo kraške suhozidne gradnje) ter obiskom RC DUO Škofja Loka ter ogledom Škofje Loke pod vodstvom Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
 
 

Novosti Znanstvene založbe FF
 
- Dušan Plut: Ekosistemska družbena ureditev. 1. zvezek: Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve ; Ekosistemska družbena ureditev. 2. zvezek: Slovenija in Evropa (Geograff, Historia)

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF: 1. del, 2. del.
 
- Alfred North Whitehead: Znanost in sodobni svet (prevedel Sebastjan Vörös)

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.  Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.
 
- Richard Clogg: Kratka zgodovina Grčije (prevedla Jerneja Kavčič)

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.
 
Več


 

DOGODKI
Glasbeno-literarni večer klasične in sodobne kitajske poezije: Odzvanjanja samote

V soboto, 25. 3. 2023, ob 18. uri v sklopu razstave Vzhodnoazijski jeziki skozi oko in uho Oddelka za azijske študije FF vabljeni v Malo galerijo Banke Slovenije (Slovenska ulica 35, Ljubljana) na glasbeno-literarni večer klasične in sodobne kitajske poezije z naslovom Odzvanjanja samote. Na dogodku bodo sodelovali študentke in študentje sinologije z recitalom kitajske poezije v kitajščini in slovenščini ter Jana S. Rošker in Dejan Berden s kitajsko poezijo v jazzovskem šansonu. Vstop je prost. Prisrčno vabljeni.
Politična homofobija in instrumentalizacija pravic LGBTQ+ v politiki: primer ruske vojne v Ukrajini

Oddelek za sociologijo FF vabi na gostujoče predavanje dr. Maryne Shevtsove z naslovom Politična homofobija in instrumentalizacija pravic LGBTQ+ v politiki: primer ruske vojne v Ukrajini, ki bo v ponedeljek, 27. 3. 2023, ob 15.30 (pred. 325). Predavanje bo v angleškem jeziku. V predavanju bodo razpravljali o vprašanju politične homofobije in instrumentalizacije pravic LGBTQ+ oseb na primeru ruske vojne v Ukrajini, ki se je začela leta 2014 in dosegla vrhunec z obsežno invazijo 24. 2. 2022. Na podlagi ugotovitev iz analize ruskih in ukrajinskih medijev ter uradnih izjav vladnih uradnikov obeh držav bo predavanje pokazalo, kako se lahko ideja "spopada vrednot" uporablja za zagovarjanje in upravičevanje različnih političnih odločitev, od sprejetja LGBTQ+ prijaznejših politik do invazije na drugo državo.

Več

 
Predavanji izr. prof. dr. Asmirja Gračanina z Univerze na Reki

Oddelek za psihologijo FF vabi na predavanji izr. prof. dr. Asmirja Gračanina z Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze na Reki, in sicer:

- v torek, 28. 3. 2023, ob 9.40 (pred. 119): predavanje (dve šolski uri) o motivaciji za vzpenjanje po družbeni lestvici;
- v sredo, 29. 3. 2023, ob 12. uri (pred. 119): predavanje (dve šolski uri) o raziskovanju joka.
Predavanji bosta v angleškem jeziku.

Več
Tiskovna konferenca in pogovor z avtorjem ob izidu znanstvene monografije Ekosistemska družbena ureditev

Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino FF vabita na tiskovno konferenco in pogovor z avtorjem ob izidu znanstvene monografije z naslovom Ekosistemska družbena ureditev, ki jo je na skoraj 1800 straneh spisal zaslužni profesor dr. Dušan Plut. Znanstvena monografija je izšla v dveh zvezkih, sočasno v oddelčnih zbirkah GeograFF in Historia, ki izhajata pri Znanstveni založbi FF. Na dogodku bodo predstavljena ključna vsebinska sporočila obeh zvezkov monografije, v pogovoru z avtorjem pa bo tudi priložnost za osvetlitev podstati in gradnikov ekosistemske družbene ureditve ter njeno zasnovo za Slovenijo in Evropo. Vljudno vabljeni, da se v torek, 28. 3. 2023, ob 13.30 uri pridružite dogodku v predavalnici 34 na FF. Prosimo, da do 27. 3. 2023 svojo udeležbo potrdite na povezavi. Dogodek bo sneman in fotografiran.
 
Etična vprašanja in metodološki izzivi pri raziskovanju seksualnega dela

Vabimo vas na letošnji peti dogodek v okviru Dnevov enakosti spolov FF, ki smo ga poimenovali Etična vprašanja in metodološki izzivi pri raziskovanju seksualnega dela, in bo v torek, 28. 3. 2023, ob 17. uri (Modra soba). Na okrogli mizi se bodo sogovornice_ki pogovarjale_i o etičnih vprašanjih, s katerimi se spopadajo skozi raziskovanje seksualnega dela. Med drugim bo poudarek tudi na metodologiji in izzivih, ki jih raziskovanje seksualnega dela prinaša. Sogovornice_ki bodo med drugim tudi govorile_i o projektu ORIS, naslovljenim Poklicno tveganje v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme.

Več
Šmitkov večer: Od Tagoreja do misijonark: raziskovalne poti in povezave med Indijo in Slovenijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na 23. Šmitkov večer, ki bo pod naslovom Od Tagoreja do misijonark: raziskovalne poti in povezave med Indijo in Slovenijo potekal v torek, 28. 3. 2023, ob 18. uri (pred. P3, Zavetiška 5). Z dr. Ano Jelnikar, znanstveno sodelavko Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, se bodo pogovarjali o njenih raziskavah s področja literarnih in kulturnih povezav med (post-)kolonialno Indijo in slovenskim prostorom, o vprašanjih nacionalizmov in univerzalizmov v kontekstu globalnih imperialističnih osvajanj, intelektualnih transferjih, kulturnih imaginarijih in zgodovini krščanstva v Indiji ter nenazadnje o specifičnem položaju in vlogi slovenskih katoliških misijonark v Indiji 20. stoletja. Pogovor bodo vodili doc. dr. Boštjan Kravanja in študenta Kiri Štular in Aljaž Mesner. Pogovor bo fotografiran in predvidoma sneman.
 
Serija predavanj prof. Deana Moyarja, Univerza Johnsa Hopkinsa v Baltimoru (ZDA)

Oddelek za filozofijo FF in projekt Heglova politična metafizika vljudno vabita na serijo predavanj, ki jih bo imel prof. Dean Moyar, Univerza Johnsa Hopkinsa v Baltimoru (ZDA):

- v torek, 28. 3. 2023, ob 19. uri (pred. 426): Heglova dedukcija pojma znanosti;
- v sredo, 29. 3. 2023, ob 18. uri (Vodnikova domačija Center): Ali je lahko umna volja zla?,
- v četrtek, 30. 3. 2023, ob 19. uri (pred. 325): Realizem in idealizem v Heglovi Fenomenologiji duha.
Predavanja bodo v angleščini.

Več
Predstavitev knjige prof. Richarda Clogga Kratka zgodovina Grčije

Prisrčno vabljeni na predstavitev knjige prof. Richarda Clogga Kratka zgodovina Grčije, ki je nedavno izšla pri Založbi UL. O knjigi se bosta v četrtek, 30. 3. 2023, ob 14.30 (pred. 343) pogovarjala prevajalka prof. Jerneja Kavčič in vsestranski prof. Tone Smolej. Predstavitvi bo ob 15.30 sledilo predavanje dr. Ioanne Sitaridou (Univerza v Cambridgeu) z naslovom Projekt Romeyka: Dokumentiranje grških narečij Črnega morja. Romeyka je ogrožena različica grškega jezika, ki se še vedno govori na severovzhodu Turčije in ohranja nedoločnik, ki kot tak ne obstaja v sodobni grščini.

Več

 
FF govorí v letu jezikov: Hetitščina – starosta indoevropskih jezikov brez ženskega in moškega slovničnega spola

Vabljeni na predavanje Hetitščina – starosta indoevropskih jezikov brez ženskega in moškega slovničnega spola, ki ga bo v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov izvedla prof. dr. Metka Furlan, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje FF, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Predavanje bo v četrtek, 30. 3. 2023, ob 18. uri (pred. 2).

Več
Gostujoče predavanje dr. Jennifer Harding (Washington & Jefferson College)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko FF vabi na  gostujoče predavanje dr. Jennifer Harding (Washington & Jefferson College) na temo "I have a dream" Martina Luthra Kinga in "The hill we climb" Amande Gorman: Afroameriška retorika ob zgodovinskih dogodkih. Predavanje bo v sredo, 29. 3. 2023, ob 9.40 (pred. 02) in bo potekalo v angleščini.

Več

 
Gostujoči predavanji o zgodnjesrednjeveški Velikomoravski

Na Oddelku za arheologijo FF bo v sredo, 29. 3. 2023, ob 9.40 in 11.20 uri (pred. P6, Zavetiška 5) v okviru predmeta Arheologija mlajših obdobij 2 z dvema predavanjema gostovala doc. dr. Renáte Přichystalová z Inštituta za arheologijo in muzeologijo na Masarykovi univerzi v Brnu na Češkem. Predstavila bo zgodnjesrednjeveško najdišče Pohansko pri Břeclavu s poudarkom na grobiščih in načinih pokopavanja. Predavanji bosta v angleščini. Vabljeni!
 
 
PREGLED MEDIJSKIH OBJAV
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Izpostavljamo nekaj objav. 
»V konfucijanski filozofiji je od vsega začetka v ospredju človek« (pogovor s prof. dr. Jano S. Rošker, Oddelek za azijske študije FF, Prvi program Radia Slovenija, 17. 3. 2023)

 
Na mednarodnem simpoziju poudarili pomen prenosa rokodelskega znanja na mlajše (simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Sta.si, 17. 3. 2023)
 
Mednarodni dan sreče (v pogovoru sodelovala prof. dr. Andreja Avsec, Oddelek za psihologijo FF, Radio Slovenija 1, 20. 3. 2023)
 
FF govorí v letu jezikov: Ana Zwitter Vitez
Analiza besedil v forenzičnih preiskavah

 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si